روانشناس

تحصیلات

۱۳۹۲ کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۰ کارشناسي روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۸۵ ديپلم علوم انسانی، دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ

فعالیت های اجرایی

۱۳۹۴ تا حال همکاري با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان پژوهشگر
۱۳۹۲ تا حال همکاري با پژوهشکده اخلاق حرفه اي دانشگاه تهران
۱۳۹۲ تا حال همکاري با انجمن خیریه کودکان کار کوشا، به صورت داوطلبانه
۱۳۸۹ تا حال عضو کمیته روانشناسی بنیاد ملی نخبگان

مشاغل

۱۳۹۶            آموزشیار تحصیلی پایه ششم، دبستان علامه طباطبایی، دوره دوم) واحد آبشناسان (

۱۳۹۵           تدریس دروس ادبیات فارسی و مطالعات اجتماعی در دبستان علامه طباطبایی، دوره دوم) واحد آبشناسان (

۱۳۹۵           تدریس نقاشی خلاق در مجتمع آموزشی– ورزشی خرمشاد

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴           برگزاری و تدریس در کارگاه های روانشناسی و مهارتهای زندگی- کارگاه های مادر و کودک در خانه­هاي سلامت شهرداري منطقه ۲ و منطقه ۵

۱۳۹۳ و ۱۳۹۴            آزمونگر تحصیلی در طرح سنجش تابستانی نوآموزان کلاس اول در سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳           تدریس نقاشی خلاق در دفتر امور فرهنگی سفارت ساحل عاج

۱۳۹۰                     مربی پیش دبستانی مهدکودک مبتکر در منطقه

 

سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۶                کارورزی مصاحبه بالینی، پرونده نویسی، نشانه شناسی و تشخیص روانپزشکی/ کلینیک نوروفیدبک آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۶                سوپرویژن آموزش و مشاهده بازی درمانی کودک از پشت دوربین زنده / مرکز مشاوره اکسیر

۱۳۹۴                کارگاه مدیریت و کنترل خشم / دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۴                کارگاه مدیریت و کنترل استرس/ دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۴                کارگاه اجرا، تفسیر و نمره گذاری تست وکسلر و تست MMPI زیر نظر دکتر ابوالفضل کرمی/ دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۹۲                کارگاه تفسیر نقاشی کودکان، زیرنظر دکتر احمد برجعلی/ دانشگاه علامه طباطبایی

افتخارات

۱۳۸۵                            دارای مدال نقره المپیاد ادبی کشوری

فهرست