تحصیلات

۱۳۹۴           دانش‌نامه تخصصي (بورد) روانپزشکي

۱۳۹۳           دکترای تخصصی روانپزشکی ( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

موضوع پايان‌نامه: ارتباط بیش فعالی- کم توجهی پدر یا مادر با الگوی بیش فعالی فرزندان.

محل اجرا: مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳۸۲            دکترای پزشکی عمومی ( دانشگاه علوم پزشکی تهران )

موضوع پايان‌نامه: مطالعه خصوصیات دموگرافیک و عوامل زمینه ساز مبتلایان به کلانژیوکارسینوما                                 مراجعه کننده به بیمارستان های شریعتی و امام خمینی طی سال های ( ۸۰- ۱۳۷۴ ).

محل اجرا: مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۷۴           ديپلم علوم تجربي

فعالیت‌های اجرایی

۱۳۸۹ – ۱۳۸۵    اشتغال در بیمارستان مهدیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (فعالیت به عنوان مسئول واحد                                 پژوهش و مسئول واحد تحقیق و توسعه )

مشاغل

۱۳۸۴- ۱۳۸۲          اشتغال به طرح نیروی انسانی در بیمارستان آیت ا… گلپایکانی قم .

۱۳۸۹- ۱۳۸۵         اشتغال در بیمارستان مهدیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (فعالیت به عنوان مسئول واحد پژوهش و مسئول واحد تحقیق و توسعه )

۱۳۹۳- ۱۳۸۹        اشتغال به دستیاری روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳۹۳ تاکنون         اشتغال به طرح (ضریب کا) در بیمارستان شهید مفتح ورامین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طرح‌های پژوهشی
  1. زمانی ، آذر  ؛ ابراهیمی دریانی ، ناصر؛ میکائیلی ،جواد. مطالعه خصوصیات دموگرافیک و عوامل زمینه ساز مبتلایان به کلانژیوکارسینوما مراجعه کننده به بیمارستان های شریعتی و امام خمینی طی سال های ( ۸۰- ۱۳۷۴ ).  مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران،۱۳۸۲ .
  2. زمانی ، آذر ؛ عربگل ، فریبا ؛ رازجویان، کتایون ؛ خادمی  ، مژگان  .   ارتباط بیش فعالی- کم توجهی پدر یا مادر با الگوی بیش فعالی فرزندان. مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،۱۳۹۲.
  3. ظهیرالدین ، علیرضا ؛ فریدحسینی ، فرهاد ؛ زمانی ،آذر . مقایسه تاثیر بوپروپیون و آمانتادین بر اختلال عملکرد جنسی ناشی از داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین. مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،۱۳۹۰.
انتشارات

۱ – مستقل، ناهید ؛ عباسی ،  ناهید  ؛ زمانی ،آذر  . بررسي رابطه مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم با عفونت پورپورال .پژوهش در پزشکی. پاییز ۱۳۸۷، جلد۳۲، شماره ۳، صص ۱۹۲-۱۸۹.

۲- کلانتری ، مژگان  ؛  زمانی ،آذر  . ” بررسی دقت سونوگرافی در تشخیص حاملگی مولار”  پژوهنده، زمستان ۱۳۸۷، جلد ۱۳، شماره ۶،  صص ۵۴۶-۵۴۳.

۳-  مستقل ،ناهید ؛  پیرو ، سهیلا  ؛ محمدي ، شادي  ؛ زمانی ،آذر . “بررسي نتايج عمل تعليق گردن مثانه                             با فاسیا در بيماران مبتلا به بي اختياري استرسي ادرار” زنان، مامایی و نازایی ایران، تابستان ۱۳۸۸، دوره  ۱۲               ، شماره ۲، صص ۱۳- ۵.

۴- فرید حسینی ، فرهاد  ؛ زمانی،  آذر   ؛  خادمی ، مژگان  .” گزارش یک مورد اختلالات رفتاری و تغییر شخصیت ناشی از آنسفالیت هرپسی” مجله اصول بهداشت روانی، پاییز ۱۳۹۱،  سال ۱۴، شماره ۳، صص ۲۲۵-۲۲۰.

۵- Khalilzadeh, Soheila ; Baghaei, Nooshin ; Zamani , Azar ;Shiraghaei,Jafar ;Bloorsaz ,Mohammad Reza ; Velayati, Ali Akbar. Bacteriological Evaluation for Diagnosis of Tuberculosis in Children. Tanaffos. ۲۰۰۹ ; ۸ ( ۲ ): ۴۲-۴.

۶-Farid Hosseini, Farhad ;Zamani, Azar.  A Case Report of Somnambulism Associated   with Olanzapine . Iran J Psych Behave Sci. ۲۰۱۲; ۶(۱):۷۲-۴.

۷-Zahiroddin, Alireza;Farid Hosseini , Farhad;  ,Zamani,  Azar ;Shahini ,Najmeh.  Comparing the Efficacy of Bupropion and Amantadine on Sexual Dysfunction Induced by a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Iran Red Crescent Med J. ۲۰۱۵. Dec; 17(12): e24998.

سخنرانی و کارگاه

سخنراني: اختلالات خلقی و اضطرابی ، مهارتهای زندگی . بیمارستان مفید .  (۱۳۹۲).

آذرزمانی