تحصیلات
 • ۱۳۹۰-۹۳      کارشناسي ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: پیش‌بینی شاخص‌های دلبستگی و مزاج عاطفی فرزندان بر اساس شاخص‌های دلبستگی و مزاج عاطفی والدین: یک مطالعه بین نسلی

 • ۱۳۸۵-۸۹     کارشناسي روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع پایان نامه: بررسی تجربه معنوی و طرد و پذیرش کودکان استثنایی توسط والدین در مدارس استثنایی مقطع ابتدایی شهر تهران

 • ۱۳۸۴          ديپلم علوم انسانی
مشاغل
 • ۱۳۹۴                      مدیر بخش نوروفیدبک
 • ۱۳۹۴                      درمانگر تکنولوژیک کلینیک اختلالات اضطرابی و دردهای روان تنی گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۴                      مدیر کلینیک اختلالات اضطرابی و درد های روان تنی گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۳                      نوروتراپیست شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با سرپرستی کلینیک اکسیر
 • ۱۳۹۳                      نوروتراپیست مجتمع آموزشی نیمایوشیج
 • ۱۳۹۲                      کارمند روانسنجی مرکز خدمات روان شناسی مغز پویا
 • از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲     کارمند روانسنجی مرکز ارتقا عملکرد آتیه – سوده
 • ۱۳۹۰                      کارمند روانسنجی کلینیک آتیه درخشان ذهن
طرح‌های پژوهشی
 1. جباری، آرزو؛ بشارت، محمدعلی. پیش‌بینی شاخص‌های دلبستگی فرزندان بر اساس شاخص‌های دلبستگی والدین. پنجمین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران ، ۱۳۹۴.
 2. جباری، آرزو؛ بشارت، محمدعلی. پیش‌بینی شاخص‌های مزاج عاطفی فرزندان بر اساس شاخص‌های مزاج عاطفی والدین. پنجمین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران ، ۱۳۹۴.
تدریس
 • ۱۳۹۴           کاهش اضطراب. شهرداری.
 • ۱۳۹۴           سیستم ۱۰-۲۰ و rTMS. گروه آتیه درخشان ذهن.
توانمندی ها
 • ۱۳۹۵           کارگاه: بیوفیدبک. گروه آتیه درخشان ذهن. لاله سهرابی.
 • ۱۳۹۵           کارگاه: مهارت های سخنرانی. گروه آتیه درخشان ذهن.دکتر فتاحی.
 • ۱۳۹۵           کارگاه: EEGLab. گروه آتیه درخشان ذهن. مهندس مریم رستمی.
 • ۱۳۹۵           کارگاه: نوروفیدبک SCP. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز. دکتر کریستین مایر/ دکتر رضا رستمی.
 • ۱۳۹۴           کارگاه: روش های تحریک مغزی. گروه آتیه درخشان ذهن. دکتر رضا رستمی/ دکتر رضا کاظمی.
 • ۱۳۹۲           کارگاه: درمان رفتاری سیستمی اختلال‌های اضطرابی و بدنی‌شکل. دانشگاه تهران. دکتر محمدعلی بشارت
 • ۱۳۹۲           کارگاه: نوروفیدبک پیشرفته. کلینیک پارند. دکتر مسعود نصرت‌آبادی
 • ۱۳۹۱           کارگاه: تشخیص و درمان مشکلات جنسی. دانشگاه تهران. دکتر محمدعلی بشارت.
 • ۱۳۹۱           کارگاه: نوروفیدبک عمومی. کلینیک پارند. دکتر مسعود نصرت‌آبادی/ دکتر محمدعلی نظری.
 • ۱۳۹۰           کارگاه: روانسنجی. گروه آتیه درخشان ذهن. دکتر وحید صادقی.

آرزو جباری