تحصیلات

۱۳۹۰-۱۳۹۴               کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

موضوع پايان‌نامه: بررسی الگوهای روابط بین فردی در افراد دارای سابقه آزار در دوران کودکی

۱۳۸۴-۱۳۸۸       کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان

۱۳۸۱           ديپلم علوم تجربي

مشاغل

از ۱۳۹۵        نوروتراپیست در کلینیک آتیه ذهن درخشان

۱۳۹۴        روانشناس بالینی در کلینیک فوق تخصصی قلب بیمارستان صدر

۱۳۹۱        همکاری با سایت موسسه استعداد یابی راه نخبگان

۱۳۹۰       روانشناس در مجتمع خدمات بهزیستی سپاس یزد

۱۳۸۹        روانشناس ترک اعتیاد در کلینیک آبان یزد

انتشارات
  1. Zare zardini ,batoul; pourshahbaz, abbas. Interpersonal consequences of child abuse and neglect. Iranian journal of clinical psychology, 1394 )accepted)
سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۵         کارگاه: مدیریت استرس بعد از جراحی قلب. کلینیک قلب بیمارستان صدر. ۷/۹۵

۱۳۹۵          کارگاه: مدیریت خشم در بیماران قلبی. کلینیک قلب بیمارستان صدر ۸/۹۵

۱۳۹۵سخنرانی: تغییر رفتار گام به گام در برنامه بازتوانی قلب. کلینیک بیمارستان صدر ۲۴/۸/۹۵

۱۳۹۵        سخنرانی: اضطراب امتحان. کلینیک آتیه ذهن درخشان. دبیرستان غیرانتفاعی سمیه ۲۹/۶/۹۵               ۱۳۹۵          کارگاه: سوپرویژن روانکاوی، مدرس: پروفسور سلمان اختر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد. ۱۸/۷/۹۵

۱۳۹۵          کارگاه :بیوفیدبک، کلینک آتیه ذهن درخشان

۱۳۹۳          کارگاه :درمان اختلالات جنسی، مدرس: دکتر شهرام ناصری.  مرکز روانشناسی طرحی نو. ۲/۹۵

۱۳۹۰         سخنرانی:      همایش درمان اختلالات شخصیت. بیمارستان روزبه.

۱۳۸۹         سخنرانی:   روانشناسی ترک اعتیاد. دانشگاه علوم پزشکی یزد. ۴/۱۳۸۹

بتول زارع زردینی