تحصیلات

۱۳۹۳          کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علوم تحقیقات

موضوع پايان‌نامه: بررسی رابطه کمال گرایی مادران با مشکلات یادگیری دانش آموزان

۱۳۸۷          کارشناسي : روانشناسی عمومی دانشگاه : آزاد تهران جنوب

۱۳۸۶          ديپلم علوم تجربي.

فعالیت‌های اجرایی

۱۳۸۷-۱۳۹۰  سردبیر نشريه دانشگاهی روانشناسی علمی ایران .دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب

مشاغل
  • از ۱۳۹۳ مدیر دوم کلینیک اختلالات کف لگن
  • درمانگر کلینیک اختلالات کف لگن
  • درمانگر کلینیک اضطراب
طرح های پژوهشی

شاه محمدی،زینب. مقاله مقایسه تحلیلی نظریه زیگموند فروید و نظریه اریک برن.فصل نامه تخصصی روانشناسی /سال دوم/شماره دوم/تابستان ۱۳۸۹

کارگاه ها

۱۳۹۶  کارگاه مقاله نویسی- دکتر علیرضا بانشی- گروه آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۶  کارگاه مصاحبه بالینی و تشخیص و  پرونده نویسی – دکتر رضا رستمی ، دکتر حسین نادعلی و دکتر سارا کشاورز – گروه آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۶  کارگاه روان داروشناسی – دکتر فاطمه قلی پور و دکتر حشمت الله رحیمی- گروه آتیه درخشان ذهن

۱۳۹۶   کارگاه QEEG و ERP- دکتر رضا رستمی و پروفسور یوری کروتوپوف- آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

۱۳۹۵  کارگاه نوروفیدبک مقدماتی و پیشرفته در مرکز آتیه

۱۳۹۵ کارگاه بیوفیدبک مقدماتی و پیشرفته در مرکز آتیه

۱۳۹۵ کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری اضطراب کودک و نوجوان در مرکز انجمن روانشناسی تربیتی ایران – دکتر سعید متولی

۱۳۹۵   کارگاه نوروفیدبک SCP در دانشگاه تهران(آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)- دکتر رضا رستمی و دکتر کریستین مایر .

۱۳۹۵    کارگاه Tdcs در دانشگاه تهران(آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)- دکتر رضا رستمی و دکتر کریستین مایر .

۱۳۸۸  کارگاه تحلیل رفتار متقابل (TA)

زینب شاه محمدی