تحصیلات

۱۳۹۳           دانشجوي دکتري روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران(انستیتو روانپزشکی تهران)

۱۳۹۲           کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوع پايان‌نامه: رابطه بین سیستم های فعال ساط و بازدارنده رفتار، دشواری در تنظیم هیجان و فراشناخت در نگرانی

۱۳۸۸           کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز

۱۳۸۴           ديپلم علوم تجربي.

فعالیت‌های اجرایی
 • عضو کمیته اجرایی  سومین کنگره سراسری پژوهش­های روانشناسی بالینی.
 • عضو کمیته اجرایی پنجمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
 • شرکت در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران (انجمن روانشناسی ایران)
 • شرکت در  پنجمین کنگره بین­المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
 • شرکت در سمینار طیف دوقطبی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران)
 • شرکت در  چهارمین سمینار سراسرس بهداشت روانی دانشجویان (دانشگاه شیراز)
مشاغل

۱۳۹۵-۱۳۹۳            فعالیت در درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران به عنوان دانشجوی دکترا و زیر نظر اساتید                                         دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۳۹۵ -۱۳۹۲            فعالیت در بخش روان درمانی کلینیک اضطراب در گروه آتيه درخشان ذهن

طرح‌های پژوهشی
 1. غرایی، بنفشه؛ حبیبی، مجتبی؛ عاشوری، احمد؛ سلطان محمدلو، سپیده. طرح پژوهشی ملی هنجاریابی آزمون­ شخصیتی چند وجهی مینه سوتا- نوجوانان در جمعیت نوجوانان ایران. شبکه تحقیقات سلامت روان، ۱۳۹۰
 2. احمد زاد، مسعود؛ ناصربخت، مرتضی؛ تابان، مژگان؛ علیرضایی، نرگس؛ خلف بیگی، شیما؛ محمدی سیلابی پور، نسیم؛ سلطان محمدلو، سپیده؛ قپانچی، آلا؛ افتخار، مهرداد. مطالعات کتابشناختی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۱۳۹۱.
 3. رستمی، رضا؛ کاظمی، رضا؛ سلطان محمدلو، سپیده. بررسی اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال (rTMS) همزمان با ERP در بیماران مبتلا به OCD. طرح داخلی کلینیک آتیه. ۱۳۹۳
 4. شعبانی، امیر؛ سبحانی، سارا؛ سلطان محمدلو، سپیده. تعیین حساسیت و اختصاصی بودن پرسشنامه اختلال خلقی و مقیاس تشخیصی طیف دوقطبی برای غربالگری اختلالات دوقطبی در بیماران مبتلا به MS. 1393.
انتشارات

مقاله

 1. ۱. Nemati, Ebrahim; Habibi, Mojtaba; Ahmadeian Vargahan, Fahimeh; Soltanmohamadlou, Sepideh. Ghanbari, Said. The Role of Mindfulness and Spiritual Intelligence in Students Mental Health. Journal of Research and Health. 2014
 2. ۲. سلطان محمدلو، سپیده؛ غرایی، بنفشه؛ فتحعلی لواسانی، فهیمه؛ گوهری، محمود رضا. بررسی ارتباط بین سیستم­های فعالساز و بازداری رفتار، دشواری در تنظیم هیجان و فراشناخت با نگرانی. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری. ۱۳۹۱

کتاب

 1. سلطان محمدلو، سپیده؛ شیبانی نوقابی، فرشاد؛ قپانچی، آلا. اختلال وسواسی- جبری، درمان شناختی- رفتاری برای کودکان و نوجوانان (ترجمه). تهران: انتشارات ارجمند. ۱۳۹۱.
تدریس

۱۳۹۵- ۱۳۹۴     روانشناسی عمومی و رشد. مقطع کارشناسی رشته بینایی سنجی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشکده توانبخشی.

۱۳۹۳- ۱۳۹۲    نظریه های مشاوره و رواندرمانی۱. مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی. دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی واحد اهر.

۱۳۹۳- ۱۳۹۲    نظریه های مشاوره و رواندرمانی۱. مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی. دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی واحد اهر.

سخنرانی و کارگاه

۱۳۹۱     سخنرانی: بررسی رابطه ابعاد شخصیتی روانرنجورخویی، برونگرایی و عزت­نفس و مقایسه تفاوت­های جنسیتی.                نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین (۳/ ۳/ ۱۳۹۱)

۱۳۹۱     سخنرانی: رابطه بین سبک­های دلبستگی کودکان و سبک­های هویتی با مقایسه تفاوت­های جنسیتی. پنجمین                همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان (۲۰/ ۷/ ۱۳۹۱)

کارگاه: طرحواره درمانی بین المللی. مرکز مطالعات پیشرفته در سلامت روان . ۲۰۱۶  .

کارگاه : طرحواره درمانی برای زوجین.مرکز مطالعات پیشرفته در سلامت روان  ۲۰۱۶

کارگاه: آموزش شیوه مقاله نویسی به سبک  APA   (سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران)

کارگاه : آموزشی طرحواره­­ درمانی (انستیتو روانپزشکی تهران)

کارگاه: آمار و روش تحقیق (انستیتو روانپزشکی تهران)

کارگاه: بیوفیدبک (مرکز آتیه درخشان ذهن). ۲۰۱۶

کارگاه: آموزش طرحواره درمانی برای مشکلات زوجین (سومین کنگره سراسری پژوهش­های روانشناسی بالینی)

کارگاه: آموزش رویکردها و درمان­های غیردارویی با روش­های نوروپسیکولوژیک” (توانبخشی نوروپسیکولوژیک)                      (پنجمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران)

سپیده سلطان محمدلو