تحصیلات
 • ۱۳۹۰         کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

موضوع پایان نامه : بررسی رابطه نحوه ادراک از شیوه های فرزندپروری با خودپنداره دانش آموزان  دخترسال سوم دبیرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

 • ۱۳۸۴        کارشناسی زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
 • ۱۳۷۷        دیپلم علوم تجربی
فعالیت‌های اجرایی
 • ۱۳۹۱                ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره به هموطنان مناطق زلزله زده آذربایجان (ماموریت ازطرف سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهموری اسلامی ایران)
 • ۱۳۹۱               تشکیل کلاسهای روان درمانی گروهی در دبیرستانهای دخترانه (طرح آزمایشی)
 • ۱۳۹۱ تاکنون    عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
 • ۱۳۹۰ تاکنون    عضو انجمن روانشناسی ایران
 • ۱۳۹۰ تاکنون    عضو شورای مرکزی انجمن خدمات مراکز مشاوره ایرانیان
 • ۱۳۹۱               عضو کمیته اجرایی سمپوزیوم روان شناسی بحران و زلزله
 • ۱۳۹۱               عضو کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب های روان شناسی و نمایشگاه نقاشی کودکان زلزله زده آذربایجان  در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • ۱۳۹۱               عضو کمیته اجرایی همایش آموزشی برای والدین کودکان اتیسم، در موسسه خیریه معلولین ذهنی تهران
مشاغل
 • ۱۳۹۵               سوپروایزر آموزش بیوفیدبک و نوروفیدبک  کلینیک اضطراب مرکز آتیه
 • ۱۳۹۳               ارائه مشاوره و خدمات روانشناسی  در خانه های سلامت  ناحیه پنج
 • ۱۳۹۳               مدرس مهارت های زندگی در خانه های سلامت
 • ۱۳۹۲ تاکنون    درمانگر بیوفیدبک در مرکز آتیه
 • ۱۳۹۱ تاکنون    نوروتراپیست در مرکز آتیه
 • ۱۳۹۰                مشاوره به والدین، دربنیاد خیریه کودکان اتیسم
 • ۱۳۹۰                مربی کلاسهای  PRT در بنیاد خیریه کودکان اتیسم
انتشارات

سهرابی اطاقوری، لاله. قربان شیرودی، شهره. خلعتبری، جواد (۱۳۹۱). سبک فرزندپروری ادراک شده و خودپنداره فرزندان ، مجموعه مقالات در چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران ( ارایه شفاهی و چاپ ).

سخنرانی و کارگاه

برگزاری کارگاه  تخصصی بیوفیدبک ( تئوری و عملی )  مرکز آتیه ، ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه مهارت های زندگی  در خانه های سلامت، ۱۳۹۳

توانمندی ها
 • ۱۳۹۵              شرکت در کارگاه  مفهوم پردازی پیوستار درمان های بیانگر ECT، مهدی حسینی
 • ۱۳۹۵              شرکت در کارگاه  مهارت های برگزاری کارگاه های آموزشی و ارایه مطلب، دکتر رحمت الله فتاحی
 • ۱۳۹۴              شرکت در کارگاه اختلال پردازش شنوایی مرکزی  CAPD، دکتر سعید ملایری
 • ۱۳۹۴              شرکت در کارگاه  آزمون هوش اسنفورد بینه SB، سمیرا خادم الزاکرین
 • ۱۳۹۴              شرکت در کارگاه  اجرا و تفسیر آزمون CAS  ، وکسلر و IVA، سمیرا خادم الزاکرین
 • ۱۳۹۴              شرکت در کارگاه  اجرا و تفسیر آزمون وودکاک جانسون، دکتر یوسف خدابنده لو
 • ۱۳۹۴              شرکت در کارگاه  TMS، دکتر رضا رستمی، دکتر رضا کاظمی
 • ۱۳۹۴              شرکت در کارگاه  TDCS، دکتر رضا رستمی
 • ۱۳۹۴              شرکت در کارگاه  کاربرد نوروسایکولوژی در فرایندهای آموزشی، دکتر حسن عشایری
 • ۱۳۹۴              شرکت در کارگاه آشنایی با آزمون های عینی و فرافکن، دکتر ناصر صبحی  قراملکی
 • ۱۳۹۳             شرکت در کارگاه پردازش سیگنال ERP/EEG، دکترعلی یونسی
 • ۱۳۹۳             شرکت در کارگاه  ناتوانی یادگیری، ارزیابی، تشخیص و درمان، دکترحمیدرضا حسن آبادی
 • ۱۳۹۲            شرکت در کارورزی دوره بیوفیدبک،در مرکز آتیه زیر نظر دکتر رضا کاظمی
 • ۱۳۹۱            شرکت در سمپوزيوم روانشناسي بحران و زلزله، دکتر امیر عسکری
 • ۱۳۹۱            شرکت در کارگاه نوروفیدبک مقدماتی و پیشرفته، دکتر رضارستمی و دکتر معصومه کریمی
 • ۱۳۹۱            شرکت در کارگاه مربی گری مهارت های زندگی، دکتریعقوب شفیعی فرد
 • ۱۳۹۱            شرکت در کارگاه مداخله روانی – اجتماعی در حوادث غیر متقربه، دکترعباس باقریزدی
 • ۱۳۹۱            شرکت در کارگاه آخرین نظریه های زوج درمانی، دکترمنیژه دانش پور
 • ۱۳۹۱            شرکت در سمپوزوم CBT ، دکترلادن فتی
 • ۱۳۹۰            شرکت در کارگاه ارزیابی نوروپسیکولوژیک، دکتر حسن عشایری
 • ۱۳۹۰            شرکت در کارگاه کاربرد هنر با تاکید بر موسیقی، دکترحسن عشایری
 • ۱۳۹۰            شرکت در کارگاه تخصصی وسواس فکری-عملی، دکترعلی صاحبی
 • ۱۳۹۰            شرکت در کارگاه تخصصی کاربست نظریه انتخاب در روابط بین فردی، دکترعلی صاحبی
 • ۱۳۸۸            شرکت در کارگاه آموزشی هنردرمانی خانواده، دکترعلی زاده محمدی
 • ۱۳۸۸            شرکت در کارگاه آموزشی کاربردهای موسیقی درمانی، دکترعلی زاده محمدی
 • ۱۳۸۸            شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل نقاشی، خانم فرحناز نژادی
 • ۱۳۹۴            شرکت در هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
 • ۱۳۹۲            شرکت در ششمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
 • ۱۳۹۱            شرکت در چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 • ۱۳۹۱            شرکت در ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد
 • ۱۳۹۰            شرکت در پنجمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
 • ۱۳۹۰            شرکت در چهارمین کنگره بین المللی علوم شناختی
 • ۱۳۸۸            شرکت در چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
 • ۱۳۸۹            شرکت در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 • ۱۳۸۸            شرکت در اولین همایش سراسری روان شناسی پویایی در ایران
 • شرکت در دومین کنگره سراسری هنردرمانی

لاله سهرابی اطاقوری