تخصص

تحصیلات

۱۳۹۶ کارشناسي ارشد .روان شناسی بالینی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: در حال تصویب پروپوزال

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ کارشناسي روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۸۷ ديپلم ریاضی فیزیک

فعالیت های اجرایی

انجام آزمون های شناختی CANTAB و IVA و تفسیر آنها

انجام آزمون SRE و تفسیر نتایج

مشاغل

۱۳۹۳-۱۳۹۵              کارمند بخش مالی شرکت ال جی

۱۳۹۶                        مشاور تحصیلی موسسه مدرسان شریف

۱۳۹۷                        مشاور تحصیلی موسسه کیهان روان

۱۳۹۷                       معاون کلینیک اضطراب

طرح های پژوهشی

پروپوزال با عنوان ” بررسی سیستم های مغزی پردازش هیجانی افراد موسیقی دان با تجربه تروما ”

سخنرانی و کارگاه

سال ۱۳۹۴      کارگاه تست شخصیت SWAPP با تدریس دکتر طهماسب

سال۱۳۹۵      کارگاه: دوره جامع درمان ISTDP با ندریس دکتر طهماسب (دانش آموخته دانشگاه زیگموند فروید اتریش)

سال۱۳۹۵      کارگاه : دوره مقدماتی نوروفیدبک و پروتکل های افسردگی، GAD ، ADHD

سال ۱۳۹۵     کارگاه : نقشه مغزی و آشنایی با تفسیر و تحلیل آن

سال ۱۳۹۷     کارگاه: مصاحبه تشخیصی کلینیک آتیه

توانمندی ها

مهارت های نرم افزاری Word, Excel, Powerpoint

توانایی مکالمه در سطح پیشرفته

توانایی ترجمه متون انگلیسی به فارسی روان

فهرست