درمانگر تکنولوژیک

تحصیلات

 • ۱۳۹۰ کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

موضوع پایان نامه : بررسی رابطه نحوه ادراک از شیوه های فرزندپروری با خودپنداره دانش آموزان دخترسال سوم دبیرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

 • ۱۳۸۴ کارشناسی زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
 • ۱۳۷۷ دیپلم علوم تجربی

فعالیت های اجتماعی

 • ۱۳۹۱ ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره به هموطنان مناطق زلزله زده آذربایجان (ماموریت ازطرف سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهموری اسلامی ایران)
 • ۱۳۹۱ تشکیل کلاسهای روان درمانی گروهی در دبیرستانهای دخترانه (طرح آزمایشی)
 • ۱۳۹۱ تاکنون عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
 • ۱۳۹۰ تاکنون عضو انجمن روانشناسی ایران
 • ۱۳۹۰ تاکنون عضو شورای مرکزی انجمن خدمات مراکز مشاوره ایرانیان
 • ۱۳۹۱ عضو کمیته اجرایی سمپوزیوم روان شناسی بحران و زلزله
 • ۱۳۹۱ عضو کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب های روان شناسی و نمایشگاه نقاشی کودکان زلزله زده آذربایجان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • ۱۳۹۱ عضو کمیته اجرایی همایش آموزشی برای والدین کودکان اتیسم، در موسسه خیریه معلولین ذهنی تهران

مشاغل

 • ۱۳۹۵ سوپروایزر آموزش بیوفیدبک و نوروفیدبک کلینیک اضطراب مرکز آتیه
 • ۱۳۹۳ ارائه مشاوره و خدمات روانشناسی در خانه های سلامت ناحیه پنج
 • ۱۳۹۳ مدرس مهارت های زندگی در خانه های سلامت
 • ۱۳۹۲ تاکنون درمانگر بیوفیدبک در مرکز آتیه
 • ۱۳۹۱ تاکنون نوروتراپیست در مرکز آتیه
 • ۱۳۹۰ مشاوره به والدین، دربنیاد خیریه کودکان اتیسم
 • ۱۳۹۰ مربی کلاسهای PRT در بنیاد خیریه کودکان اتیسم

انتشارات

سهرابی اطاقوری، لاله. قربان شیرودی، شهره. خلعتبری، جواد (۱۳۹۱). سبک فرزندپروری ادراک شده و خودپنداره فرزندان ، مجموعه مقالات در چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران ( ارایه شفاهی و چاپ ).

سخنرانی و کارگاه

برگزاری کارگاه تخصصی بیوفیدبک ( تئوری و عملی ) مرکز آتیه ، ۱۳۹۵

برگزاری کارگاه مهارت های زندگی در خانه های سلامت، ۱۳۹۳

توانمندی ها

 • ۱۳۹۵ شرکت در کارگاه مفهوم پردازی پیوستار درمان های بیانگر ECT، مهدی حسینی
 • ۱۳۹۵ شرکت در کارگاه مهارت های برگزاری کارگاه های آموزشی و ارایه مطلب، دکتر رحمت الله فتاحی
 • ۱۳۹۴ شرکت در کارگاه اختلال پردازش شنوایی مرکزی CAPD، دکتر سعید ملایری
 • ۱۳۹۴ شرکت در کارگاه آزمون هوش اسنفورد بینه SB، سمیرا خادم الزاکرین
 • ۱۳۹۴ شرکت در کارگاه اجرا و تفسیر آزمون CAS ، وکسلر و IVA، سمیرا خادم الزاکرین
 • ۱۳۹۴ شرکت در کارگاه اجرا و تفسیر آزمون وودکاک جانسون، دکتر یوسف خدابنده لو
 • ۱۳۹۴ شرکت در کارگاه TMS، دکتر رضا رستمی، دکتر رضا کاظمی
 • ۱۳۹۴ شرکت در کارگاه TDCS، دکتر رضا رستمی
 • ۱۳۹۴ شرکت در کارگاه کاربرد نوروسایکولوژی در فرایندهای آموزشی، دکتر حسن عشایری
 • ۱۳۹۴ شرکت در کارگاه آشنایی با آزمون های عینی و فرافکن، دکتر ناصر صبحی قراملکی
 • ۱۳۹۳ شرکت در کارگاه پردازش سیگنال ERP/EEG، دکترعلی یونسی
 • ۱۳۹۳ شرکت در کارگاه ناتوانی یادگیری، ارزیابی، تشخیص و درمان، دکترحمیدرضا حسن آبادی
 • ۱۳۹۲ شرکت در کارورزی دوره بیوفیدبک،در مرکز آتیه زیر نظر دکتر رضا کاظمی
 • ۱۳۹۱ شرکت در سمپوزيوم روانشناسي بحران و زلزله، دکتر امیر عسکری
 • ۱۳۹۱ شرکت در کارگاه نوروفیدبک مقدماتی و پیشرفته، دکتر رضارستمی و دکتر معصومه کریمی
 • ۱۳۹۱ شرکت در کارگاه مربی گری مهارت های زندگی، دکتریعقوب شفیعی فرد
 • ۱۳۹۱ شرکت در کارگاه مداخله روانی – اجتماعی در حوادث غیر متقربه، دکترعباس باقریزدی
 • ۱۳۹۱ شرکت در کارگاه آخرین نظریه های زوج درمانی، دکترمنیژه دانش پور
 • ۱۳۹۱ شرکت در سمپوزوم CBT ، دکترلادن فتی
 • ۱۳۹۰ شرکت در کارگاه ارزیابی نوروپسیکولوژیک، دکتر حسن عشایری
 • ۱۳۹۰ شرکت در کارگاه کاربرد هنر با تاکید بر موسیقی، دکترحسن عشایری
 • ۱۳۹۰ شرکت در کارگاه تخصصی وسواس فکری-عملی، دکترعلی صاحبی
 • ۱۳۹۰ شرکت در کارگاه تخصصی کاربست نظریه انتخاب در روابط بین فردی، دکترعلی صاحبی
 • ۱۳۸۸ شرکت در کارگاه آموزشی هنردرمانی خانواده، دکترعلی زاده محمدی
 • ۱۳۸۸ شرکت در کارگاه آموزشی کاربردهای موسیقی درمانی، دکترعلی زاده محمدی
 • ۱۳۸۸ شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل نقاشی، خانم فرحناز نژادی
 • ۱۳۹۴ شرکت در هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
 • ۱۳۹۲ شرکت در ششمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
 • ۱۳۹۱ شرکت در چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 • ۱۳۹۱ شرکت در ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد
 • ۱۳۹۰ شرکت در پنجمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
 • ۱۳۹۰ شرکت در چهارمین کنگره بین المللی علوم شناختی
 • ۱۳۸۸ شرکت در چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
 • ۱۳۸۹ شرکت در سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 • ۱۳۸۸ شرکت در اولین همایش سراسری روان شناسی پویایی در ایران
 • شرکت در دومین کنگره سراسری هنردرمانی
فهرست