روان‌درمانگر

تحصیلات

  • ۱۳۸۹           کارشناسي ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه ازاد رودهن

موضوع پايان‌نامه :نقش حساسیت زدایی تدریجی و پردازش مجدد در درمان اختلال استرس پس از سانحه

  • ۱۳۸۶            کارشناسي روان شناسی بالینی دانشگاه ازاد رودهن
  • ۱۳۸۱           ديپلم ریاضی و فیزیک.

فعالیت اجرایی

۱۳۷۹-۱۳۸۰     عضو هيئت رییسه انجمن روان شناسان .

مشاغل

  • ۱۳۹۰                 انجام روان درمانی در مرکز مشاوره اوای درون
  • ۱۳۸۴                 مشاوره تلفنی در سازمان بهزیستی
  • از سال ۱۳۸۰    انجام روان درمانی در مرکز مشاوره مهر تابان
  • گروه درمانی و روان درمانی و ارزیابی روانشناختی برای استخدام پرسنل در موسسه سمر

انتشارات

  1. زمانی،هاتف.ترجمه کتاب حساسیت زدایی تدریجی از طریق چشم و پردازش مجدد .تهران:انتشارات شمس ، ۷۹.
  2. زمانی،هاتف.  بچه خوب جلد ۱ و ۲ .تهران .

تدریس

۱۳۸۹            روان درمانی. کاراموزان روانشناسی

فهرست