تحصیلات
    • ۱۳۹۶ کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

موضوع پایان نامه: بررسی اثر شهود بر صحت، زمان، و اطمینان از تصمیم افراد در زنان و مردان

    • ۱۳۹۳ کارشناسي مهندسی برق – گرایش کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

موضوع پایان نامه: کنترل سیستم تله‌توانبخشی در حضور تاخیر زمانی و تخمین نیرو

  • ۱۳۸۸ ديپلم ریاضی و فیزیک.
مشاغل
  • از ۱۳۹۶ معاون کلینیک تحول و تكامل کلینیک آتیه درخشان ذهن
  • از ۱۳۹۶ درمانگر tDCS، کلینیک آتیه درخشان ذهن
انتشارات: مقالات و کنفرانس‌ها

۱.کرمی‌شعار، طاهره؛رستمی، رضا؛ حاتمی، جواد؛ مقدم‌زاده، علی. (۱۳۹۶). بررسی اثر شهود بر صحت، زمان، و اطمینان از تصمیم افراد در زنان و مردان. ششمین کنگره علوم اعصاب و بالینی. آذر ۱۳۹۶.

۲. کرمی‌شعار، مریم؛ کرمی‌شعار، طاهره؛ مرزیه، افسانه. (۱۳۹۶). تاثیر انگیزش بیرونی بر خلاقیت در چارچوب نظریه‌ی سرمایه‌گذاری خلاقیت. چهارمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی. تیر ۱۳۹۶

  1. (Saeedi, Zoha; Ghorbani, Nima; Sarafraz, Mahdi Reza; Karami Shoar, Tahereh 2018). A bias of self-reports among repressors: Examining the evidence for the validity of self-relevant and health-relevant personal reports. International Journal of Psychology.
توانمندی ها

✓ آموزش مصاحبه بالینی، پرونده‌نویسی، نشانه‌شناسی، و تشخیص روانپزشکی: پروفسور رضا رستمی، دکتر حسین نادعلی، دکتر سارا کشاورز. گروه آتیه درخشان ذهن؛ ۱۳۹۶
✓ آشنایی با روش‌های ثبت و تحلیل EEG و ERP و کاربردهای آن در روانشناسی: دکتر آناهیتا خرمی بنارکی. موسسه روانشناسی دانشگاه تهران؛ ۱۳۹۵
✓ دوره‌ی آموزشی کوتاه مدت درمان سوء مصرف مواد (MMT): دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ ۱۳۹۳
✓ دوره آموزشی آنلاین روانشناسی اجتماعی: Prof. Scott L. Plous ؛ Wesleyan University؛ ۲۰۱۴.

طاهره کرمی شعار