تحصیلات

۱۳۸۵          کارشناسي روانشناسی  دانشگاه آزاد تهران

۱۳۸۰           ديپلم علوم انسانی

فعالیت های اجرایی

۱۳۹۳ – ۱۳۹۵    همکاری با آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران در زمینه غربالگری دانش آموزان ابتدایی

۱۳۸۳                طراحی و ساخت نرم افزاری برای بالا بردن تمرکز برای کودکان اوتیسم به روش موسیقی درمانی

مشاغل

از ۱۳۹۱                    همکاری با گروه آتیه درخشان ذهن (درمانگر کلینیک تحولی)

۱۳۸۴- ۱۳۸۶             همکاری با کلینیک روان پویا (ABA Therapist)

۱۳۸۳                       درمان کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم در دانشگاه شهید بهشتی

طرح های پژوهشی

سمیه ارمغان زاده ،تاثیر بازی های حرکتی در درمان اختلالات یادگیری دانش آموزان ابتدایی منطقه ۹ ،سال ۱۳۹۳

سخنرانی و کارگاه

سال ۱۳۹۴     کارگاه: تحلیل رفتار کاربردی (ABA). مرکز آتیه  (۱۵/۰۷/۱۳۹۴).

سال ۱۳۹۴     کارگاه فرزند پروری مهد کودک غزل (تامین اجتماعی)

سال ۱۳۹۳     کارگاه شناخت اختلال LD در دانش آموزان برای معلمان مقطع ابتدایی منطقه ۹ آموزش و پرورش(۱۷/۰۸/۹۳)

توانمندی ها

سال ۱۳۹۵ دوره Teach children with Autism using Applied Behavior Analysis  گواهی آنلاین

سال ۱۳۹۲ کارگاه آموزشی PMT در کلینیک آتیه

سال ۱۳۹۱     کارگاه شرکت کرده: شناخت اختلال یادگیری . مرکز روزبه

سمیه ارمغان زاده

سمیه ارمغان زاده