تحصیلات

۱۳۹۵ کارشناسي گفتاردرماني دانشگاه علوم پزشكي سمنان

موضوع پايان‌نامه: بررسی تاثیر شدت و نوع اختلال بلع بر  شاخص ناتوانی اختلال بلع در بیماران نورولوژیک

فعالیت های اجرایی

از۱۳۹۵      نويسنده برنامه به خانه برميگرديم

مشاغل

از ۱۳۹۴تا۱۳۹۵         مركز جسمي حركتي به آفرين

از۱۳۹۵                     مركز اتيسم نداي عصر

از۱۳۹۵                     كلينيك توانبخشي اميد عصر

انتشارات

مقاله

  • ارائه پوستر بررسی تاثیر شدت و نوع اختلال بلع بر  شاخص ناتوانی اختلال بلع در بیماران نورولوژیکدر.پانزدهمین کنگره سالانه گفتاردرمانی ایران
توانمندی ها

شرکت در کارگاه استروبوسكوپي دكتر صالحي. دانشگاه. ايران دانشکده توانبخشي(۱۳۹۶/۰۴/۱۵).

فائزه چرخی

فائزه چرخي