تحصیلات

۱۳۹۶            کارشناسي ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موضوع پايان‌نامه: بررسی مقایسه­ای بازی­های وانمودی بین کودکان عادی و کودکان اوتیسم با عملکرد بالا در بازه سنی ۵ تا ۷ سال با استفاده از تست ChIPPA.

۱۳۹۳           کارشناسي کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۳۸۸           ديپلم علوم تجربي

فعالیت های اجرایی

کادر اجرایی همایش­ها و کنگره­های کاردرمانی در سال های       ۹۰،۹۱ و ۹۲

مشاغل

۱۳۹۴-۱۳۹۳   کاردرمانگر ذهنی مرکز کاردرمانی اسما وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۱۳۹۴ کاردرمانگر بخش روان، بیمارستان روانپزشکی مهرگان

۱۳۹۶-۱۳۹۴ کاردرمانگر بخش کودکان، کلینیک توانبخشی توانش

۱۳۹۴ تا کنون  کاردرمانگر بخش کودکان، کلینیک توانبخشی سرو

۱۳۹۵ تا کنون  کاردرمانگر بخش ذهنی کودکان، کلینیک توانبخشی میرداماد

۱۳۹۶ کاردرمانگر ذهنی، کلینیک آتیه

انتشارات

فرزین فر. منصوره . بررسی مقایسه­ای بازی های وانمودی بین کودکان عادی و کودکان اوتیسم با عملکرد بالا با استفاده از تست ChIPPA. در دست چاپ

سخنرانی و کارگاه

کارگاه درمان مبتنی بر شواهد سال ۱۳۹۱

کارگاه حرکت درمانی با نگاهی نو، دانشگاه ایران سال ۱۳۹۳

کارگاه کاربرد ماساژ در اختلالات جسمی و ذهنی کودکان ۱۳۹۴

کارگاه توانبخشی توجه، دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۹۵

توانمندی ها

کاردرمانی تخصصی در حیطه ­های:

  • کودکان اوتیسم
  • فلج مغزی
  • سندرم داون
  • تأخیر رشدی
  • بیش فعالی
  • اختلالات حرکتی دست­ها
  • اختلالات یادگیری
  • اختلالات حسی-حرکتی
  • اختلالات درکی-حرکتی
  • اختلالات توجه و تمرکز
منصوره فرزین فر

منصوره فرزین فر