تحصیلات

۱۳۹۵          کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۰          کارشناسي گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۸۵          ديپلم علوم تجربي

فعالیت های اجرایی

از ۱۳۸۹     تاکنون عضو انجمن لکنت ایران

از ۱۳۸۷    عضو انجمن گفتاردرمانی ایران

مشاغل
  • کارشناس گفتاردرمانی و مشاوره تربیتی در دبستان غیردولتی دختران مهر از سال ۱۳۸۶ تا کنون
  • کارشناس گفتاردرمانی در مرکز مشاوره ی آموزش و پرورش شهر تهران از سال ۱۳۸۶ تاکنون
  • کارشناس گفتاردرمانی در بیمارستان آیت الله طالقانی تهران از سال ۱۳۹۰-۱۳۹۲
  • کارشناس گفتاردرمانی در مرکز توانبخشی نیوشا از سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳
  • کارشناس گفتاردرمانی در مدرسه ی هدف مرزداران از سال ۱۳۸۹ تا کنون
  • کارشناس گفتاردرمانی در مرکز توانبخشی خاوران ازسال ۱۳۹۲-۱۳۹۵
سخنرانی و کارگاه
  • کارگاه: مهارت های ارتباطی به صورت سالانه . مرکز مشاوره ی آموزش و پرورش تهران از سال ۱۳۸۸ تا کنون
  • کارگاه: مهارت های فرزند پروری ویژه ی اولیا . مرکز مشاوره آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۰ تاکنون
  • کارگاه: لکنت را بیشتر بشناسیم ویژه ی معلمین. مدارس منطقه ی ۱۸ تهران از سال ۱۳۹۰ تا کنون
  • کارگاه : آموزشی اختلا ل یادگیری را تشخیص دهیم ویژه ی معلمین و مدیران آموزش و پرورش تهران و منطقه ی ۱۸ از سال ۱۳۹۱ تا کنون

مهسا پیکانی