تحصیلات

۱۳۹۲          کارشناسي ارشد روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه اصفهان

موضوع پايان‌نامه: اثربخشی مداخله ی زودهنگام مبتنی بر مدل دنور بر مهارت های اجتماعی، ارتباطی و مهارت های بازی کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم

۱۳۹۲          کارشناسي روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه اصفهان – کسب رتبه یک کنکور سراسری کارشناسی ارشد

۱۳۸۸          ديپلم علوم انسانی، دبیرستان فرهنگ

فعالیت‌های اجرایی

از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵      کارشناس آموزش و پژوهش انجمن اتیسم ایران

۱۳۹۴                      سر دارو بخش پروژه های علوم انسانی مسابقات دانش آموزی سلام کاپ

از ۱۳۹۴                   مسئول گروه پژوهشی بازی دان( تولید محتوا در زمینه ی بازی و اسباب بازی)

مشاغل

۱۳۹۲-۱۳۸۹            مربی آموزشگاه رشد خلاقیت کودک

۱۳۹۲ – ۱۳۹۴         معلم کلاس های تکمیلی بحث و گفتگو، مهارت های اجرایی و اجتماعی در دبستان دخترانه و پسرانه

۱۳۹۲ – ۱۳۹۴        درمانگر مرکز جامع توانبخشی رفتاری و روانی برنا – کودک

از ۱۳۹۵                  درمانگر کلینیک تحول

انتشارات

مقاله

  1. بهنام نژاد،نسرین.فراتحليل اثربخشي روش تحليل رفتار كاربردي (ABA) بر مشكلات كودكان مبتلا به اختلال طيف اوتيسم در ايران، ۹۲-۱۳۸۴، روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران » (پياپي ۸۰)، بهار ۱۳۹۴ شماره۱
  2. بهنام نژاد،نسرین.طراحي و بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس تشخيص اختلال طيف اوتيسم (ASDDS) بر اساس DSM-5، روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران » (پياپي ۸۱)، تابستان ۱۳۹۴ شماره۲
  3. بهنام نژاد،نسرین.مقایسه ی بازیگوشی و سر زندگی هنرمندان رشته های شعر ،تئاتر، موسیقی ،خوش نویسی، نقاشی، سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری . ۱۳۹۴
  4. بهنام نژاد،نسرین.فراتحليل جامع اثربخشي مداخلات روانشناختي آموزشي بر افزايش سازگاري -اجتماعي دانش آموزان، اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي . ۱۳۹۳
  5. بهنام نژاد،نسرین.مقايسه ي صفات تاريك شخصيت در دانشجويان دختر و پسر دانشكده علوم پزشكي اصفهان، اولين كنفرانس سراسري توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي . ۱۳۹۳
  6. بهنام نژاد،نسرین.بررسي رابطه بين صفات تاريك شخصيت و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان علوم پزشكي، نخستين همايش ملي علوم تربيتي و روان شناسي . ۱۳۹۳
  7. بهنام نژاد،نسرین.فراتحلیل اثربخشی مداخلات روانشناختی-آموزشی بر افزایش مهارت اجتماعی دانش آموزان، دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی . ۱۳۹۳
  8. بهنام نژاد،نسرین.مقایسه میزان شکفتگی در دانشجویان دختر و پسر دانشکده علوم پزشکی، دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی .۱۳۹۳
تدریس

۱۳۹۵                        تدریس روش تحقیق و استاد راهنمای پروژه های علوم انسانی مدرسه سلام

۱۳۹۲ – ۱۳۹۵            آموزش آمار و روش تحقیق در رشته ی روانشناسی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

سخنرانی و کارگاه ها

سال ۱۳۹۳    کارگاه :تاب آوری خانواده برای والدین کودکان دارای ناتوانی هوشی

سال ۱۳۹۲   کارگاه :تفسیر نقاشی کودک برای مربیان مهد کودک

سال ۱۳۹۲   کارگاه :آموزش تفکر برای کودکان دبستانی به روش شش کلاه

سال ۱۳۹۳   کارگاه: پرورش فکر برای کودکان پیش دبستانی

نسرین بهنام نژاد