کلینیک تشخیص

مرکز جامع اعصاب و روان آتیه

کلینیک تشخیص یکی از زیر مجموعه های کلینیک روانشناسی آتیه است که نقطه ورود  تمامی مراجعین جدید به کلینیک روانشناسی آتیه در مرحله اول محسوب می شود. ورود مراجعین به کلینیک تشخیص می تواند به واسطه ارجاع از سایر مراکز پزشکی و یا به صورت مستقیم و به واسطه درخواست مراجع صورت گیرد. طی مرحله اول و در بدو ورود، ارزیابی جامعی از مشکلات روانپزشکی و روانشناختی برای تمامی مراجعین کلینیک روانشناسی آتیه صورت خواهد گرفت.

کادر تخصصی تشخیص کلینیک روانشناسی آتیه  شامل ۶ روانپزشک و ۱۱ متخصص روانشناس است که به ارزیابی تمامی جوانب مشکلات  مراجع می پردازند. همچنین به منظور ارزیابی و تشخیص دقیق تر، متخصصانی به صورت ویژه در حیطه های نوزاد/ خردسال، کودک، نوجوان، بزرگسال و خانواده  آموزش دیده اند که  به صورت اختصاصی به بررسی مشکلات می پردازند.

چرا کلینیک تشخیص؟

دیگه مثه قبل از چیزی خوشحال نمیشم، اغلب وقتام یه بغضی دارم و می خوام بزنم زیر گریه!!!! فکر کنم افسرده شدم!

بی دلیل به همه می پرم و عصبی میشم!!!  یعنی منم مثه عمه پدرم باید بیمارستان روانی بستری شم؟!

مدتیه حوصله ندارم، نمی تونم درس بخو.نم، سر کارم نمیرم، خواب و خوراکمم که بهم ریخته!!! همه می گن دارم دیونه میشم؟!

آیا نشانه های جزیی از افت عملکرد و برهم ریختگی روانی مانند مثال های بالا می تواند دلیلی بر بروز مشکلات جدی روانپزشکی باشد؟!

کادر تخصصی تشخیص کلینیک روانشناسی آتیه، به واسطه مصاحبه دقیق بالینی و ابزارهای تشخیصی کارآمد ، نشانه های مشکل را با در نظر گرفتن تاریخچه تحولی زندگی هر فرد، مورد بررسی قرار می دهد. تشخیص وجود یا عدم وجود مشکل، شدت مشکل و درمان پیشنهادی متناسب با هر مراجع بر عهده کادر تخصصی تشخیص کلینیک روانشناسی آتیه  است.

مزیت های کلینیک تشخیص گروه آتیه چیست؟

  • تخصص و تبحر

حضور کادر تخصصی مجرب و متبحر جهت تشخیص نشانه های مرتبط با سخت ترین و ناشناخته ترین بیماری های روانپزشکی و روانشناختی.

photo_2017-08-20_11-38-45

  • حضور تیم تشخیص

بررسی چند جانبه­­ از نشانه های مشکل مراجع توسط تیم تشخیصی متشکل از پزشک، روانپزشک  و روانشناس

  • فرد محور

تشخیص مشکل و طرح ریزی پروتکل درمانی با توجه به نیازهای اختصاصی و بافت زندگی منحصر به فرد هر مراجع

Recognition

  • مبتنی بر آخرین یافته های روانپزشکی و روانشناختی

تیم پژوهشی تشخیص “کلینیک روانشناسی آتیه “  همواره در حال بررسی آخرین یافته های تشخیصی جهت استفاده از جدیدترین ابزارها، به روزترین شیوه های تشخیصی و تعیین پکیج درمانی متناسب با مشکل مراجع هستند.

photo_2017-08-20_11-38-38