کلینیک تشخیص

کلینیک جامع اعصاب و روان آتیه

کلینیک تشخیص گروه آتیه درخشان ذهن با در اختیار داشتن متخصصین مجرب و مجهزترین و پیشرفته ترین ابزارهای تشخیصی به ارزیابی عصب روانشناختی افراد می پردازد. این ارزیابی ها شامل ارزیابی موارد زیر می شود:

  • شخصیت
  • هوش
  • توانایی های شناختی (مثل حافظه، توجه، ادراک دیداری، ادراک شنیداری و …)
  • مسائل روانشناختی (مثل اضطراب، افسردگی و وسواس)
  • مسائل ارتباطی (مثل رابطه زوجین، رضایت زناشویی و …)
تمامی حقوق برای گروه آتیه درخشان ذهن محفوظ است. ©2017