نظام‌الدين رستم كلایی

پزشک عمومی
دکترای پزشکی

رزومه

دكتر رضا رستمی

رياست گروه آتيه
متخصص اعصاب و روان

رزومه

سارا كشاورز

مدير کلینیک تشخيص
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه


فاطمه قلی پور

روانپزشک
دکتری تخصصی اعصاب و روان

رزومه

نفيسه قنبريان

روانپزشک
دکتری تخصصی اعصاب و روان

رزومه

ونوس محمودی

روانپزشک
دکتری تخصصی اعصاب و روان

رزومه


میلاد زارعی

درمانگر
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

رزومه

سپيده دهقانی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه

پرستو نايب زاده

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

رزومه


هادی فرهمند

درمانگر
کارشناسی ارشد بالینی

رزومه

ولاء موسوی

درمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت

رزومه

معصومه درويشی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه


عطيه متقی

درمانگر
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

رزومه

پريا نقی زاده

درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

رزومه

مرضيه مسعودی

درمانگر
دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت

رزومه