تحصيلات

۱۳۹۶              کارشناسي ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: عنوان پایان نامه: نظریه ذهن و بازشناسی هیجانی و رابطه آنها با مهارت های اجرایی درکودکان مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش فعالی/ تکانشگری در مقایسه با همتایان سالم
استاد راهنما : دکتر رضا رستمی 

۱۳۸۹               کارشناسي روان شناسی بالینی دانشگاه تهران پزشکی

موضوع پایان نامه: عنوان پایان نامه: بررسی رابطه هوش معنوی با سبک های هویت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی
استاد راهنما : دکتر حجت الله فراهانی 
۱۳۸۸               ديپلم علوم انسانی. دبیرستان غیرانتفاعی مشعر

مشاغل

از  تیرماه ۱۳۹۷                    معاونت کلینیک تشخیص گروه آتيه درخشان ذهن

از آبانماه ۱۳۹۷                     ارزیاب تشخیصی کودک و نوجوان در کلینیک آتیه درخشان ذهن

طرح‌هاي پژوهشي

۱. برگزاری پژوهش بررسی نظریه ذهن روی ۲۰ کودک ADHD و جذب ۵۰ همتایان سالم از دو دبستان شهر تهران در کلینیک آتیه – پاییز و زمستان ۱۳۹۶

توانمندی ها

تسلط بر مبانی تحقیق و مقاله نویسی

تسلط بر نرم افزارهای Word ، Power Point ، SPSS

زبان انگلیسی (تسلط در درک مطلب و ترجمه متون تخصصی روان شناسی)

مذاکره و جذب دو مدرسه جهت شرکت در پژوهش کودکان ADHD

اجرای آزمون های IVA، CANTAB و آزمون های Social Cognition بر روی ۷۰ کودک سالم و ADHD

کارگاه ها

آبان ماه ۱۳۹۷                       دوره ۱۰۰ ساعته روان درمانی کودک با تاکید بر مداخلات دلبستگی محور،دانشگاه شهید بهشتی- مدرس دکتر سعید قنبری

آبان ماه ۱۳۹۷                       کارگاه کارورزی تشخیص روان پزشکی، مصاحبه بالینی و پرونده نویسی برای اختلالات ۰ تا ۳ سال ،کلینیک آتیه درخشان ذهن- مدرس دکتر نظام الدین رستم کلایی، عاطفه ذبیحی و پریا نقی زاده

مهرماه ۱۳۹۷                         کارگاه سایکوداینامیک رابطه مادر و کودک ،کلینیک آتیه درخشان ذهن- مدرس عاطفه ذبیحی

مرداد ۱۳۹۷                           کارگاه نحوه تفسیر نقشه مغری و کاربرد آن در پروتکل درمانی ،کلینیک آتیه درخشان ذهن- مدرس دکتر رضا رستمی و دکتر رضا کاظمی

فروردین ۱۳۹۷                      کارگاه مصاحبه بالینی، پرونده نویسی و تشخیص روان پزشکی و کارورزی عملی،کلینیک آتیه درخشان ذهن

آذر ۱۳۹۶                               کارگاه بین المللی ارزیابی و تشخیص اختلالات ADHD ،کلینیک آتیه درخشان ذهن و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

شهریور ۱۳۹۶                        کارگاه مبانی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) ،کلینیک آگاه- مدرس دکتر مهدی رضا سرافراز

شهریور ۱۳۹۶                        کارگاه مصاحبه بالینی SWAP ،کلینیک آگاه- مدرس دکتر مهدی رضا سرافراز

بهار ۱۳۹۶                              کارگاه فرزندپروری براساس درمان ذهنی سازی ،مدرس دکتر ولا موسوی

بهار ۱۳۹۶                              کارگاه روان درمانی کودک ،مدرس امیرحسین کمیجانی

لیلا رفیعی