تحصیلات

۱۳۹۰-۱۳۹۶        روانپزشکی سالمندان(Old aged psychiatry)،روانپزشکی جامعه نگر و اجتماعی (Community psychiatry)، روانپزشکی مداخله در بحران( Crisis assessment and treatment team)، روانپزشکی بزرگسالان در بخش هاى بستری حاد و تحت حاد(Acute and subacute adult mental health units)، روانپزشکی توانبخشی در بيماران روانی مزمن (Rehabilitation psychiatry)، رویال کالج روانپزشکان استرالیا و ملبورن

۱۳۸۳                    بورد تخصصی روانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۷۷                    دکترای حرفه ای پزشکی  دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۶۹                    دیپلم علوم تجربی دبیرستان منتظری تهران

فعالیت های اجرایی

۱۳۸۳-۱۳۸۷               مشاوره در امور پژوهشی محققین عضو پایگاه تحقیقات بالینیبیمارستان ولی عصر  اراک

۱۳۸۸-۱۳۹۰               ایجاد ارتباط مناسب با معاونت پژوهشی رابط پژوهشی گروه روانپزشکی با دانشگاه بیمارستان اعصاب و روان هاشمی  اراک

۱۳۸۴-۱۳۹۰              بررسی گواهی های پزشکی و از کار افتادگی عضو کمیسیون پزشکی بدوی شورای عالی تامین اجتماعی مدیریت امور درمان تامین اجتماعی استان مرکزی

۱۳۷۹-۱۳۸۰             معاون دانشجویی فرهنگی و رییس کمیته انضباطی دانشگاه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه کار خرمدره شهرستان خرمدره، زنجان

۱۳۷۴-۱۳۷۷             کلیه امور مرتبط با دوره تحصیلی تئوری و عملی دانشجویان و ایجاد ارتباط مناسب دانشجویان با دانشگاه عضو شورای نمایندگی دانشجویان پزشکی دانشگاه  علوم پزشکی بهشتی تهران

مشاغل

۱۳۹۰-۱۳۹۶            تحصیلات تکمیلی و کار طبابت در استراليا (کنبرا و ملبورن) تحت نظارت مستقیم رویال کالج روانپزشکان استرالیا و نیوزیلند
۱۳۸۳-۱۳۹۰            روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۰-۱۳۸۳            دوره تخصصى اعصاب و روان در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران

۱۳۷۷-۱۳۷۹            دوره طرح پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۷۰-۱۳۷۷            دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران

طرح های پژوهشی

۱۳۸۳-۱۳۹۰          مجله ره آورد دانش،دانشگاه علوم پزشکی اراک،داوری مقاله

انتشارات

دکتر علیرضا ظهیرالدین،دکتر مرتضی حیاتی،دکتر مائده جدیدی،دکتر سید مهدی، صمیمی بررسی افسردگی در بیماران تحت درمان همودیالیز مزمن،مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلد اول، شماره۳، صفحه۲۵۹ – ۲۵۶، سال۱۳۸۴

دکتر فریبا عربگل،دکتر مرتضی حیاتی،دکتر مائده جدیدی،بررسی شیوع اختلال بیش فعالی کم توجهی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران،جلد اول، شماره۱و۲،صفحه۷۳-۷۸،سال۱۳۸۳

تدريس

۱۳۹۶ تاکنون                             درس تئوری نوروسایکولوژی،دکترای روانشناسی،دانشگاه علامه طباطبایی تهران

۱۳۸۳- ۱۳۹۰                              درس تئوری روانپزشکی،کارآموزی،مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ و۱۳۸۹                 درس تئوری روانپزشکی،سمیولوژی،دانشکده پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۹-۱۳۹۰                                درس روانشناسی،علوم پایه،دانشکده پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۷۹-۱۳۸۰                                درس تنظیم خانواده،کارشناسی،دانشگاه کار خرمدره زنجان

۱۳۷۹-۱۳۸۰                                درس طب کار، کارشناسی مهندسی صنایع،دانشگاه کار خرمدره زنجان

سخنراني و کارگاه

۱۳۹۶            تغییرات ومشکلات خواب در سالمندی،سمینار چهاروزه آمادگی برای بازنشستگی کارکنان بانک تجارت،تالار اجتماعات بانک تجارت- واحد اعتباری

۱۳۹۶             راههای پیشگیری از افسردگی در سالمندی،سمینار چهاروزه آمادگی برای بازنشستگی کارکنان بانک تجارت،تالار اجتماعات بانک تجارت- واحد اعتباری

۱۳۹۶            راههای پیشگیری از اضطراب در سالمندی،سمینار چهاروزه آمادگی برای بازنشستگی کارکنان بانک تجارت،تالار اجتماعات بانک تجارت- واحد اعتباری

۱۳۸۹             کارگاه جامع اعتیاد (دو)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۹             دمانس و سلامت روان مراقبین،طب و بهداشت سالمندان (دمانس)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۹             کارگاه جامع اعتیاد،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۸             برنامه مدون روانپزشکی (۲)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۷             برنامه مدون  اعتیاد (۲)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۶             برنامه مدون روانپزشکی (۶)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۶             برنامه مدون روانپزشکی (۵)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۶             برنامه مدون روانپزشکی (۴)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۶             برنامه مدون روانپزشکی (۳)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۶             برنامه مدون روانپزشکی (۲)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۶             برنامه مدون روانپزشکی (۱)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۴             فوبیای (ترس از) مدرسه،کارگاه بیماری های روانی شایع دوران مدرسه،مرکز بهداشت استان مرکزی

۱۳۸۳             برنامه مدون روانپزشکی (۵)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۳             روانشناسی و سلامت روان در سالمندی،کارگاه شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی،مرکز بهداشت استان مرکزی

۱۳۸۳            برنامه مدون روانپزشکی (۱)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۳            برنامه مدون روانپزشکی (۲)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۳۸۳            برنامه مدون روانپزشکی (۴)،دانشگاه علوم پزشکی اراک

افتخارات

عضويت در انجمن­ها، كميته ­ها، شوراها:

۲۰۱۱-۲۰۱۷        سابقه عضویت سازمان نظام پزشكى استراليا،عضویت،استرالیا

۲۰۱۱-۲۰۱۷         سابقه عضویت مديكال بورد استراليا،عضویت،استرالیا

۱۳۷۷تاکنون        عضو سازمان نظام پزشكى ایران،عضویت،استرالیا

۱۳۸۳تاکنون        عضو انجمن علمى روانپزشكان ايران،عضویت،استرالیا

۱۳۸۱تاکنون        عضو انجمن هيپنوتيزم بالينى ايرانا،عضویت،استرالیا

۱۳۸۵-۱۳۹۰        کمیته ماده ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی اراک،عضو متخصص مرتبط،معاونت درمان

۱۳۸۵-۱۳۹۰        کمیته ماده ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی اراک،عضو متخصص مرتبط،معاونت درمان

۱۳۸۹-۱۳۹۰        کمسیون پزشکی قانونی استان مرکزی،عضو متخصص مرتبط،پزشکی قانونی استان مرکزی

تشويق­ها، جوايز و تقديرها:

۱۳۸۸                 تقدیرنامه،ارائه سخنرانی در اولین سمینار اختلالات روانپزشکی مجروحین جنگی،بنیاد شهید،معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید

۱۳۸۷                تقدیرنامه،همکاری در کمیسیون های ماده ۲۰ و ۳۱ دانشگاه،دانشگاه علوم پزشکی اراک،معاونت درمان دانشگاه

۱۳۸۶                تقدیرنامه،همکاری در کمیسیون های ماده ۲۰ و ۳۱ دانشگاه،دانشگاه علوم پزشکی اراک،معاونت درمان دانشگاه

۱۳۸۶                تلاش سازنده و تعامل جدی با شبکه صدای استان مرکزی در سال ۸۵ -۱۳۸۴،سازمان صدا و سیمای استان مرکزی،مدیر کل صدا و سیمای استان مرکزی

۱۳۸۴                ارائه سخنرانی در همایش سراسری بهداشت جوانان،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،معاونت آموزشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۱۳۸۱               همکاری در برگزاری کنگره  سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران،بیمارستان میلاد تهران،رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران

۱۳۹۰                ارائه سخنرانی در همایش سراسری بهداشت روان نیروی انتظامی،سالن همایش شورای شهر اراک،فرمانده  نیروی انتظامی استان مرکزی

توانمندی ها
  • دارندۀ مدرک زبان انگلیسی IELTS (Overall Band Score = 8.5) Academic

مرتضی حیاتی