تحصیلات
 • ۱۳۷۵          دکتري پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

موضوع پایان نامه: ارزیابی پارامترهای آزمایشگاهی در تشخیص بتا تالاسمی مینور

 • ۲۰۱۰          کاندیدای دکترای علوم رواندرمانی دانشگاه زیگموند فروید اتریش

موضوع پايان‌نامه: بررسی رابطه کمال گرایی والدین و مشکلات رفتاری ادراک شده کودکان پیش دبستانی شهر تهران

 • ۱۳۹۴          کاندیدای دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه تهران
 • ۱۳۶۱          ديپلم علوم تجربي
مشاغل
 • از ۱۳۹۲                   پزشک مسئول کمیسون کودک و نوجوان گروه آتيه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۰             مدیر کلینیک اختلال یادگیری گروه آتيه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۰ – ۱۳۸۸         مدیر کلینیک ۰ تا ۶ سال و کاردرمانی گروه آتيه درخشان ذهن
 • ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷         پزشک ارزیاب گروه آتيه درخشان ذهن
طرح های پژوهشی
 1. رستمی، رضا؛ خدابنده لو، یوسف؛ سید رستمکلایی، نظام الدین؛ غلامعلی نژاد، فاطمه؛ هنجاریابی و استانداردسازی نسخه­ی سوم آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون (WJ III ACH) در مقطع دبستان شهر تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵.
انتشارات

مقاله

 • خدابنده­ لو، یوسف؛ رستمکلایی، نظام ­الدین؛ غلامعلی­ نژاد، فاطمه و رستمی، رضا (۱۳۹۴). معرفی یک ابزار: آزمون‌های پیشرفت شناختی وودکاک- جانسون III. فصلنامه رویش روانشناسی، ۴(۱۲)، ۱۸-۳.
 • سلامتی، آذین؛ رستمکلایی، نظام الدین؛ حسینی، بهزاد(۱۳۹۲). بررسی فراوانی همبودی اختلال نقص توجه بیش فعالی با اختلال هماهنگی حرکتی ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تبریز

کتاب

 • رستمی، رضا؛ رستمکلایی، نظام­ الدین؛ غلامعلی ­نژاد، فاطمه؛ خدابنده ­لو، یوسف (۱۳۹۴). آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون III: نسخه استاندارد، جلد اول. تهران: انتشارات تبلور.
 • رستمی، رضا؛ رستمکلایی، نظام ­الدین؛ غلامعلی­ نژاد، فاطمه؛ خدابنده­ لو، یوسف (۱۳۹۴). آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون III: نسخه گسترش­ یافته، جلد دوم. تهران: انتشارات تبلور.

نظام الدین رستم کلایی