تحصیلات

۱۳۸۸         دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترای تخصص روانپزشکی

۱۳۸۱         دکتری حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۳۷۴          دیپلم تجربی

فعالیت‌های اجرایی
  • ۱۳۸۳_۱۸۸۱                     مسوول مرکز بهداشتی درمانی شهید شریفیان بادرود
  • ۱۳۹۴_۱۳۸۸                     روانپزشک بیمارستان شهید بهشتی قروه
مشاغل
  • ۱۳۹۴_۱۳۸۸                              مسوول مرکزMMT در شهرستان قروه کردستان
  • ۱۳۹۵_۱۳۹۴                              روانپزشک در مرکز اتیه
طرح های پژوهشی

میزان رضایتمندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلات انزال زودرس مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان روزبه طی شش ماه

سال ۱۳۸۸ استاد راهنما دکتر فیروزه رییسی

نفیسه قنبریان