تحصیلات
 • دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی
 • کارشناسي ارشد .روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه .تهران

موضوع پايان‌نامه:

بررسی تحلیلی و مقایسه ای فراوانی ازدواجهای شش گانه خویشاوندی و غیر خویشاوندی در والدین دانش آموزان عادی و استثنایی با انواع آسیبهای خاص زیستی و شناختی در استان تهران..

 • کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طبابایی
 • دیپلم:علوم انسانی
فعالیت های اجرایی

عضو سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران

مشاغل
 • روانشناس کمیسیون تشخیص
 • نوروتراپیست گروه آتیه ازتیر ماه
 • درمانگر بیو فیدبک
 • درمانگر اختال یادگیری
 • درمانگرCBT کودکان
 • مدیر کلینیک مهارتهای تحصیلی و مدرس دوره تخصصی و ارزیاب
انتشارات

نایب زاده؛ پرستو . مجله بهداشت روان و جامعه.سال چهارم.نیمه مرداد ماه ۱۳۸۸.شماره ۱۰

 1. راهیل حقجو ، پرستو نایب زاده، شادی احدی فر، شیما اناری، بهروز بهروز. “ ویژگی‌ های همه گیرشناسی و بالینی اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر سرپل ذهاب.” پژوهش در مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، بهمن ، ۱۳۹۵.
سخنرانی و کارگاه ها
 • کارگاه :نوروفیدبک و کاربرد روی امواج مغزی مدرس:دکتر نصرت آبادی
 • کارگاه:روان درمانی التقاطی کوتاه مدت دانشگاه شهید بهشتی
 • کارگاه: شناختی رفتاری کودکان مدرس:دکتر طهماسیان
 • کارگاه :درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان مدرس:دکتر طهماسیان
 • کارگاه: رابطه درمانی مدرس:دکتر طهماسب
 • کارگاه: اختلال یادگیری مدرس:دکتر اکرم حسنی
 • کارگاه: طرحواره درمانی معنوی(مبانی نظری و کاربردها)دکتر غباری بناب
 • کارگاه :مبانی روانشناختی افسردگی و روشهای خود درمانگری نظارتی مدرس:دکتر افروز
 • کارگاه: tDCS مدرس :دکتر رستمی و دکتر مایر
 • کارگاه :عزت نفس و تصمیم گیری و روشهای کاهش استرس
 • کارگاه :مهارتهای تحصیلی مدرس :خانم زمانی
 • کارگاه: QEEG مدرس:دکتر رستمی

پرستو نایب زاده