تحصیلات

۱۳۹۶            دانشجوي دکتري روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۳۹۱           کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی ابعاد تنظیم هیجانی و سبک های دلبستگی در بیماران جسمانی ساز و مقایسه آن با افراد بهنجار

۱۳۸۹           کارشناسي روانشناسی بالینی

۱۳۸۴           ديپلم علوم تجربي

مشاغل

۱۳۹۳-۱۳۹۲       روانشناس بالینی کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۴-۱۳۹۲    روانشناس بالینی مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران

از سال ۹۱         کارشناس صدا و سیما

انتشارات

کتاب

کتاب پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلال وسواس فکری- عملی (انتشارات ابن سینا)

اختلال وسواسي جبري: درمان شناختي- رفتاري براي کودکان و نوجوانان (انتشارات ارجمند)

تدریس

از سال۹۱ تا ۹۶  دروس عمومی و تخصصی رشته روانشناسی- دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران

افتخارات
  • رتبه اول کشور در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
  • رتبه چهارم کشور در آزمون دکترای تخصصی (D) روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
  • برنده دو دوره متوالی جایزه بین المللی طب اعتیاد (EZAMA Award) در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
  • عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران

فرشاد شیبانی