تحصیلات

۱۳۸۹           کارشناسي ارشد      روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرای تهران

موضوع پايان‌نامه:بررسی تاثیر آسیب زایی روانی اجتماعی مدرسه و خانواده در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت اهواز سال ۱۳۸۰

۱۳۸۶            کارشناسي روانشناسی  دانشگاه آزاد واحد اهواز

۱۳۸۱           ديپلم علوم تجربي

فعالیت های اجرایی

۱۳۸۳ تا کنون             مجری و مربی ارشد آموزش پیش از ازدواج و خانواده

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ کارشناس مشاوره بهزیستی استان خوزستان

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ مشاور ازدواج و خانواده مرکز مشاوره مهراوران در اهواز

مشاغل

از ۱۳۹۶                     مشاور ازدواج و خانواده مرکز آتیه

۱۳۹۵-۱۳۸۰             کارمند سازمان بهزیستی و مشاور ازدواج و خانواده

۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳           مدرس دانشگاه علمی کاربردی

 

طرح های پژوهشی
  1. نگراوی فرشته و..؛ بررسی اختلالات شخصیتی عوامل گرایش به اعتیاد در میان افراد مراجعه کننده به مراکز اعتیاد شهر اهواز مجله کنگره بین المللی اعتیاد سال ۹۳. شماره، سال.
  2. نگراوی فرشته و…پیش بینی سبک زندگی و پنج رگه اصلی شخصیتی بر اساس ترتیب تولد و حجم خانواده در دانشجویان دانشگاه آزاد گیلان ،فصلنامه مشاوره و رواندرمانی سال ۹۱
  3. نگراوی فرشته و…رابطه اختلالات شخصیت با علایم روانشناختی و خودکارامدی تحصیلی دانشجویان فصلنامه نو روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز سال ۹۰
انتشارات

مقاله

  1. نگراوی فرشته و..؛ بررسی اختلالات شخصیتی عوامل گرایش به اعتیاد در میان افراد مراجعه کننده به مراکز اعتیاد شهر اهواز مجله کنگره بین المللی اعتیاد سال ۹۳. شماره، سال.
  2. نگراوی فرشته و…پیش بینی سبک زندگی و پنج رگه اصلی شخصیتی بر اساس ترتیب تولد و حجم خانواده در دانشجویان دانشگاه آزاد گیلان ،فصلنامه مشاوره و رواندرمانی سال ۹۱
  3. نگراوی فرشته و…رابطه اختلالات شخصیت با علایم روانشناختی و خودکارامدی تحصیلی دانشجویان فصلنامه نو روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز سال ۹۰

کتاب

  1. نگراوی فرشته کتاب پیشگیری از سوءمصرف داروها در میان کودکان و نوجوانان  اصفهان  انتشارات نشر پیغام دانش سال۱۳۹۳
  2. نگراوی فرشته و همکاران ترجمه nlp در یادگیری نوجوانان اصفهان  انتشارات نشر پیغام دانش سال۱۳۹۴
تدریس

۱۳۸۲-۱۳۹۴            روانشناسی . کاردانی و کارشناسی . دانشگاه پیام نور  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی

سخنرانی و کارگاه

برگزاری بیش از ۱۰۰ سخنرانی و کارگاه های آموزشی در حیطه ازدواج و خانواده

افتخارات

مربی ارشد کشوری آموزش پیش از ازدواج

مربی ارشد آموزش خانواده

مدرس کشوری، استانی و منطقه ای مرکز آموزش مدیریت دولتی

عضو کمیته کشوری پیش از ازدواج سازمان بهزیستی کشور

توانمندی ها

گذراندن بیش از ۱۰۰۰ ساعت دوره های آموزشی در حوزه ازدواج و خانواده و اخذ گواهینامه های مربوطه از سازمان بهزیستی و دانشگاه ها

فرشته نگراوی