تحصیلات
 • ۱۳۹۲           دانشجوي دکتري روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۲           کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع پايان‌نامه: بررسی سبک دلبستگی و سازش روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان

 • ۱۳۷۸           کارشناسي روانشناسی بالینی  دانشگاه تهران
 • ۱۳۷۳           ديپلم علوم انسانی
فعالیت‌های اجرایی
 • ۱۳۸۸ – ۱۳۹۰         دبیر کمیسیون کودک نوجوان شورایعالی انقلاب فرهنگی
 • ۱۳۸۰-۱۳۸۲             مسئول نشریه تخصصی گفتگو با صاحبنظران، شورایعالی انقلاب فرهنگی
مشاغل
 • ۱۳۸۸- ۱۳۹۰          دبیر کمیسیون کودک نوجوان شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ۱۳۸۴-۱۳۸۶            همکار پژوهشی جهاد دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
 • ۱۳۷۶                      خبرنگار سرویس اجتماعی ایسنا
طرح‌های پژوهشی
 1. عزیزی، لیلا. پیمایش فرهنگی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر .اداره كل امور فرهنگي دانشگاه اميركبير۱۳۸۹
 2. عزیزی، لیلا. طبقه بندی مهمانداران قطار و تعیین شاخص برای مهماندار مطلوب شرکت مسافربری رجا .گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی جهاد دانشگاهی. ، شرکت مسافر بری رجا۱۳۸۴.
 3. عزیزی، لیلا. بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت قطارهای مسافربری رجا .گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی جهاد دانشگاهی.۱۳۸۴.
 4. عزیزی، لیلا. بررسی اخلاق حرفه ای در آموزش فنی و حرفه ای کشور .گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی جهاد دانشگاهی.۱۳۸۴.
 5. عزیزی، لیلا. بررسی وضعیت اجتماعی ساکنین منطقه ۱۵ شهر تهران به منظور شناسایی آثار آن بر فرایند تملک واحدها. گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی جهاد دانشگاهی. ۱۳۸۴.
انتشارات
 1. كياني، ژاله؛ فروزش يكتا، فاطمه؛ عزيزي، ليلا؛ جهت گيري ديني و جهت گيري پرسشگري دانشجويان دانشگاه اميركبير . فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي.۱۳۹۱.
 2. عزیزی، لیلا؛ فروزش یکتا، فاطمه؛ مقبولی ، مینا. پورحسین، رضا، برسی رابطه تصویر بدنی با حرمت خود و افسردگی درافراد چاق . مجله علوم روانشناختي، شماره ۳۷. ۱۳۹۰.
 3. صالحی، مریم؛ عزیزی، لیلا؛ بهرامی احسان، هادي؛ پورحسین ، رضا. بررسي رابطه فرسودگي شغلي ، هوش هيجاني و سلامت روان كاركنان خوابگاههاي دانشگاه تهران.مجله علوم روانشناختي، شماره ۳۸، ۱۳۹۰.

۴     . بشارت، محمدعلي؛ عزیزی، لیلا؛ شالباف، عذرا؛ تاثير واسطه اي اعتماد به خود و خودكارآمدي ورزشي بر رابطه بين ابعاد خشم و مهار خشم با عملكرد ورزشي،مجله پژوهش هاي كاربردي روانشناختي، فصل نامه علمي- پژوهشي موسسه روانشناسی و علوم تربيتي دانشگاه تهران، شماره ۱، ۱۳۹۰.

.۵عزیزی، لیلا؛ بشارت، محمد علی. ناگویی هیجانی، هوش هیجانی، مشکلات بین فردی، مجله علمي-پژوهشي روانشناسي معاصر(ويژه نامه).۱۳۸۹.

 1. عزیزی، لیلا .بررسي رابطه سبك دلبستگي و سازش روان شناختي در زنان مبتلابه سرطان. مجله علوم روانشناختی، شماره ۳۵، ۱۳۸۹.
 2. عزیزی، لیلا؛ فیض‌آبادی زهره؛ صالحی، مریم . تحلیل عامل پرسشنامه فرسودگی شغلیمجله روانشناسی دانشگاه الزهرا، شماره ۳، ۱۳۸۷.
 3. بشارت، محمدعلي؛  محمدمهر،رضا؛  پوربهلول، سمانه؛ عزيزي، ليلا، بررسي ويژگي هاي روانسنجي فرم ۶۰ سوالي مقياس مشكلات بين شخصي. ۱۳۹۱.
 4. عزيزي، ليلا؛ بشارت،محمد علي؛ ناگویی هیجانی، هوش هیجانی، مشکلات بین فردی کنفرانس روانشناسی ایران، دانشگاه شهيد بهشتي.۱۳۸۹.
تدریس
 • ۱۳۸۶،  درس روانشناسی عمومی ، مقطع لیسانس، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 • ۱۳۸۵، روانشناسی رشد، مقطع لیسانس،  موسسه تربیت مربی مهد کودک جهاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
سخنرانی و کارگاه
 • ۱۳۹۵         سخنرانی: پیشگیری از فرسودگی شغلی کارکنان، بیمارستان تریتا
 • ۱۳۹۵           کارگاه: دوره دو واقعیت درمانی، موسسه بین المللی انتخاب
 • ۱۳۹۵           کارگاه :فرسودگی شغلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ( در حال برگزاری)
 • ۱۳۹۵           کارگاه :بهبود کیفیت زندگی ، بنیاد مسکن ( درحال برگزاری)
 • ۱۳۹۵          کارگاه: ارتقا زندگی جنسی همسران ( در حال برگزاری) ، موسسه انتخاب
 • ۱۳۹۲            کارگاه:آموزشی افزایش مهارتهای هوش هیجانی کارکنان، خبرگزاری ایسنا
 • ۱۳۸۵          کارگاه:  افزایش مهارتهای هوش هیجانی مدیران، فرهنگسرای بهمن
 • ۱۳۸۳          کارگاه: آموزشی  افزایش مهارتهای هوش هیجانی ،کارکنان استانداری تهران
 • ۱۳۸۳           سخنرانی :در مورد راههای کاهش اضطراب کنکور و اضطراب امتحان ، فرهنگسرای بهمن و خانه فرهنگ کوشا

لیلا عزیزی