تحصیلات

۱۳۸۸                     کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

موضوع پایان نامه: بررسی اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی بر حل تعارضات زناشویی زنان متأهل

۱۳۸۲                     کارشناسی مشاوره و راهنمایی از دانشگاه اراک

۱۳۷۸                     دیپلم علوم انسانی

فعالیت های اجرایی

از ۱۳۸۷                  نویسنده، مترجم و ویراستار کتب روانشناختی در حوزه های خانواده، زوج و درمان روانشناختی دردهای مزمن

از ۱۳۸۸                    مشاور خانواده و زوج

از ۱۳۸۸                    مشاور در حوزه  قبل و بعد ازازدواج

از ۱۳۸۸                   درمانگر مشکلات زناشویی و ارتباطی

از ۱۳۹۰                  درمانگر اختلالات اضطرابی

از ۱۳۹۰                  درمانگر روانشناختی دردهای مزمن

از ۱۳۹۲                عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۴۵۵

از ۱۳۹۵                دارای پروانه تخصصی مشاوره خانواده به شماره ۳۸۴۰

مشاغل

از ۱۳۹۴             درمانگر زوج، خانواده و مشاور پیش ازازدواج در کلینیک تخصصی مشاوره و روانشناسی کیهان  در تهران

از ۱۳۹۴             درمانگر زوج و خانواده و مشاور پیش از ازدواج در مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی روزبه در تهران

۸۸ تا ۹۴           درمانگر و مشاور کلینیک تخصصی مشاوره و روان درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

انتشارات

مقاله

خواجه رسولی ، م؛ دهقانی، م. بررسی اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی بر حل تعارضات زناشویی زوجین. چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹. (چاپ شده).

Khajehrasooli. M, Dehghani. M, Jamshidifard. A .  An Investigation  on the Relationship between Psychological Dimensions of Negative Mood and Fear of Pain and Disability in patients with Spinal Chronic Pain. Journal of Research and Health (In Press).

کتاب

– دهقانی، م؛ خواجه رسولی، م؛ محمدی، س؛ عباسی، م. تقویت تاب آوری خانواده. تهران. انتشارات دانژه.۱۳۸۹  (ترجمه، چاپ شده).

– دهقانی، م؛ خواجه رسولی، م؛ و همکاران . روانشناسی شخصیت. تهران. انتشارات رشد. ۱۳۹۵ (ترجمه، چاپ شده).

– دهقانی، م؛ خواجه رسولی، م. درد مزمن (شناخت درد و شیوه های مدیریت آن). تهران. انتشارات رشد. (تألیف، زیر چاپ).

– دهقانی، م؛ خواجه رسولی، م. غلبه بر اضطراب سلامت. تهران. انتشارات رشد. (تألیف، در حال انجام).

سخنرانی و کارگاه

سال سمینار ۱۳۹۶              مدیریت و کنترل استرس و تقویت تاب آوری- شرکت نفت و شرکت مپنا

سال کارگاه ۱۳۹۳              کارگاههای مدیریت روان شناختی درد مزمن در کلینیک تخصصی مشاوره و روانشناسی کیهان، تهران

۱۳۹۲                       کارگاه “تربیت جنسی کودکان و نوجوانان” برای مشاوران مقاطع دبستان تا دبیرستان منطقه ۱ آموزش و پرورش اراک

۱۳۹۲                      کارگاههای مدیریت استرس و مفهوم تاب آوری در دانشگاه علم و صنعت                                         اراک

۱۳۹۲                      کارگاه های برقراری ارتباط مؤثر ویژه دانشجویان دانشکده های دانشگاه                                          اراک

۱۳۹۲                      درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی

۹۰ تا ۹۳                  مهارت های های زندگی (ویژه بزرگسالان و دانشجویان)

توانمندی ها

– شرکت در سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. اردیبهشت ماه ۱۳۸۷.

– شرکت در چهارمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده. اردیبهشت ماه ۱۳۸۹.

– شرکت در سومین کنفرانس بین المللی علوم شناختی. اسفندماه ۱۳۸۱.

– شرکت در کارگاه آموزشی درمان شناختی- رفتاری اختلالات جنسی، دانشگاه شهید بهشتی. اردیبهشت ماه ۱۳۸۷.

– شرکت در کارگاه سوءاستفاده جنسی کودکان-مداخله و درمان، دکتر حمید یعقوبی، مرکز مشاوره زندگی

مهرماه ۱۳۹۲.

– شرکت در کارگاه مصاحبه، تشخیص و درمان اختلالات جنسی، دکتر محسن دهقانی ، کلینیک تخصصی مشاوره و روان درمانی کیهان، مهرماه ۱۳۹۲.

– شرکت در کارگاه درمان اختلالات اضطرابی فراگیر، دکتر مجید محمود علیلو، مرکز مشاوره زندگی، دی ماه ۱۳۹۲.

– شرکت در کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات شایع اضطرابی، دکتر ابوالفضل محمدی، مرکز مشاوره زندگی، بهمن ماه ۱۳۹۲

محبوبه خواجه رسولی