تحصیلات
 • ۱۳۹۳ دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، هم اکنون ادامه دارد (امتحان جامع به پایان رسیده)
 • عنوان رساله دکتری: “بررسی نقش عوامل روانشناختی مؤثر در ورود بیماران مبتلا به ام اس به مرحله پیشرونده ثانویه و تدوین بسته ارتقاء سازگاری”
 • ۱۳۹۱ کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران
  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: “طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در افراد مبتلا به چاقی”
 • ۱۳۸۷ کارشناسی، روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • ۱۳۸۱ دیپلم علوم انسانی
فعالیت‌های اجرایی
 • اسفندماه ۱۳۸۹: عضو کمیته اجرایی سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران
 • تیرماه ۱۳۹۱: روانشناس طرح پایش سلامت نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مجری طرح: بیمارستان شهید رجایی)
 • اسفندماه ۱۳۹۱: عضو کمیته ویرایش دفترچه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
مشاغل
 • از تیرماه ۱۳۹۵ تا کنون: روان¬درمانگر در کلینیک تخصصی خانواده و کودک پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی
 • از مهرماه ۱۳۹۳ تا کنون: روان¬درمانگر در کلینیک آوای درون (تحت مدیریت آقای دکتر دژکام)
 • از تیرماه ۱۳۹۳ تا کنون: روانشناس بالینی و روان¬درمانگر در شرکت دارویی Merck Serono
 • از تیرماه ۱۳۹۳ تا کنون: مدیر فنی کلینیک زوج و خانواده گروه آتیه درخشان ذهن
 • از دی ماه ۱۳۹۲ تا تیرماه ۱۳۹۳: مدیر فنی بخش آموزش های همگانی و کارگاه های مرکز گروه آتیه درخشان ذهن
 • از تیر ماه ۱۳۹۲ تا تیر۱۳۹۳: مدیر فنی بخش روان درمانی انفرادی مرکز گروه آتیه درخشان ذهن
 • از فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ماه ۱۳۹۳: روانشناس بالینی و روانسنج در مرکز تحقیقات ام اس بیمارستان سینا
 • از پاییز۱۳۹۱ تا زمستان ۱۳۹۴: مجری طرح “برگزاری ۱۲۰ دوره آموزشی روانشناسی بحران”، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
 • از خرداد ماه ۱۳۹۱ تا کنون: روان درمانگر در مرکز گروه آتیه درخشان ذهن
 • از مردادماه ۱۳۹۰تا تیرماه ۱۳۹۱: پژوهشگر در مرکز گروه آتیه درخشان ذهن
 • از آذرماه ۱۳۸۹ تا مرداد ماه ۱۳۹۲: روانشناسی بالینی و دستیار پژوهش در کلینیک چاقی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم بیمارستان سینا
 • از مهرماه ۱۳۸۹ تا خردادماه ۱۳۹۰: روانشناس بالینی و روانسنج در کلینیک ترک اعتیاد مرکز گروه آتیه درخشان ذهن
طرح‌های پژوهشی
 • همکار اصلی در طرح “بررسی ارتباط بین چربی احشایی شکم با شدت بیماری انسدادی مزمن ریوی”، گروه ریه، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمستان ۱۳۹۰ ، هم اکنون ادامه دارد، کد پژوهشیار ۱۷۹۲۷-۷۷-۰۲-۹۱.
 • همکار اصلی در طرح “تعیین رابطه بین چربی احشایی و دانسیته استخوان در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی قبل از سن یائسگی”، مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمستان ۱۳۹۰ الی زمستان ۱۳۹۱، کد پژوهشیار ۱۵۴۵۴-۴۱-۰۴-۹۰.
 • همکاری در طرح “بررسی ارتباط اختلالات شناختی با دست برتری در بیماران مبتلا به ام اس”، مرکز تحقیقات ام اس، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار ۱۳۹۲، کد پژوهشیار ۱۹۸۲۳- ۵۴-۰۳-۹۱.
 • همکاری در طرح “طراحی یک ابزار بازتوانی ذهنی در جهت پیشگیری از پیشرفت اختلالات شناختی در مبتلایان به بیماری مالتیپل اسکلروزیس و بررسی میزان تاثیر آن”، مرکز تحقیقات ام اس، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار ۱۳۹۲، کد پژوهشیار ۱۷۳۳۱-۸۵-۰۲-۹۱.
انتشارات

مقالات ISI

 • Razeghi Jahromi, S., Abolhasani, M., Bidadian, M., Kouti, L. (2013). Comparison of obesity psychological disorders comorbid between older and young adult women. Psychology, 4 (11), 1-3.
 • Zahraie, Sh., Bahrami Ehsan, H., Akbari Asbagh, P., Bidadian, M. (2013). Construction and assessment of psychometric properties of survival of marital life expectancy scale among infertile population. Journal of Science Series Data Report, 5 (6), 1-11.

مقالات فارسی

 • بیدادیان، مریم؛ بهرامی احسان، هادی (۱۳۹۱). مروری بر چالش های موجود در درمان چاقی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، ویژه نامه طب رفتاری، دوره۱۰، شماره ۷،۷۵۷-۷۷۱.
 • بیدادیان، مریم؛ بهرامی احسان، هادی؛ پورشریفی، حمید؛ زهرایی، شقایق (۱۳۹۲). طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در افراد مبتلا به چاقی. نشریه علمی -پژوهشی روانشناسی سلامت، دوره ۲، شماره۸، ۵-۱۲.
 • زهرایی، شقایق؛ بهرامی احسان، هادی؛ کرمی نوری، رضا؛ بشارت، محمدعلی؛ بیدادیان، مریم )در نوبت چاپ(نقش بازنمایی شناختی، شخصیت و عامل ناباروری در پیش بینی بهزیستی روان شناختی زنان نابارور. فصلنامه پژوهش در علوم رفتاری.
 • بیدادیان، مریم، بهرامی احسان، هادی، زهرایی، شقایق )در نوبت چاپ(تبیین موفقیت در نگهداری وزن بر حسب تصویر بدنی و رفتارهای خوردن. فصلنامه پژوهش در علوم رفتاری.
 • صالحی، سپیده؛ پورشریفی، حمید؛ بیدادیان، مریم )در نوبت چاپ(عوامل روانی پیش بینی کننده موفقیت در کاهش وزن زنان چاق. مجله پزشکی ارومیه.

كنگره های خارجی

 • Zarei, J., Rostami, R., Bidadian, M., Shafi Zade, R., Sepasi, S., & Abdolmanafi A. (2011). Suicide probability: a study on reasons for living, hopelessness and loneliness. The 12th European Congress of Psychology Istanbul 2011, Poster Abstracts, 1451.
 • Bidadian, M., Bahramizadeh, H., & Poursharifi, H. (2011). Obesity and quality of life: The role of early maladaptive schemas. Social and Behavioral Sciences, 30, 993 – ۹۹۸.
 • Poursharifi, H., Bidadian, M., Bahramizadeh, H., & Salehinezad, M. A. (2011). The relationship between early maladaptive schemas and aspects of identity in obesity. Social and Behavioral Sciences, 30, 517 – ۵۲۳.
 • Razeghi Jahromi, S., Abolhasani, M., Bidadian, M., & Kouti, L (2013). Comparison of obesity/psychological disorders comorbid between middle aged and old women. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 17 (1), S807.
 • Salehi Nezhad, M. A., Bagherian, F., Yekta, M., Bidadian, M., & Bahramizade, H. (2013). A comparison of social problems, thought problems, attention problems and defence styles in two groups of adolescents with affective and anxiety problems. Global Journal of Psychology Research, 3 (1), 1-8.

كنگره های داخلی

 • بیدادیان، مریم؛ بهرامی زاده، حمید (۱۳۹۱). ابعاد هویت در افراد مبتلا به چاقی و افراد دارای وزن نرمال. مجموعه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، روانشناسی معاصر، ۷،۶۶۲-۶۶۵.
 • بهرامی زاده، حمید؛ بیدادیان، مریم (۱۳۹۱) . طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد هویت در افراد مبتلا به چاقی. مجموعه مقالات چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، روانشناسی معاصر، ۷،۶۴۰-۶۴۴.
 • بیدادیان، مریم، بهرامی احسان، هادی، زهرایی، شقایق (۱۳۹۳). تبیین نگهداری وزن بر اساس حالت و صفت اضطراب.مجموعه مقالات اولین همایش روانشناسی سلامت، تحقیقات علوم رفتاری،۲۹۸.

کتاب

 • رستمی، رضا؛ بیدادیان، مریم؛ بهرامی زاده، حمید )۱۳۹۵(. راهنمای عملی درمان شناختی- رفتاری افسردگی: آموزش بالینی برای درمانگران. تهران: انتشارات ارجمند.
 • قدیری، فرشته، مقدسی، عبدالرضا ناصر، اوجی، مهسا، بیدادیان، مریم، اعتصام، فرناز، اردشیر لاریجانی، فاطمه، عظیمی، امیررضا (۱۳۹۵). بازتوانی ذهنی در مبتلایان به ام اس. تهران: انتشارات فرهامه.
تدریس
 • تیر ماه ۱۳۹۵: مدرس کارگاه “مصاحبه انگیزشی” و “افسردگی در بیماران مبتلا به ام اس” در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان¬های کشور
 • بهمن ماه ۱۳۹۴: مدرس کارگاه “شناسایی و مقابله با افسردگی در بیماران مبتلا به ام اس” در گردهمایی بیماران مبتلا به ام اس در شرکت دارویی Merck Serono
 • پاییز ۱۳۹۴: سخنرانی با عنوان “جنبه های روانی ـ اجتماعی سازگاری با ام اس” در دوازدهمین کنگره ام اس
 • مرداد ماه ۱۳۹۴: مدرس کارگاه “مصاحبه انگیزشی” در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان¬های کشور
 • مرداد ماه ۱۳۹۴: مدرس کارگاه “حمایت هیجانی خانواده¬های افراد مبتلا به ام اس” در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان¬های کشور
 • بهمن ماه ۱۳۹۳: مدرس کارگاه “راهکارهای مقابله¬ای” در گردهمایی بیماران مبتلا به ام اس در شرکت دارویی Merck Serono
 • شهریور ماه ۱۳۹۳: مدرس کارگاه “مصاحبه انگیزشی” در شرکت دارویی Merck Serono برای سرپرستاران تمامی استان¬های کشور
 • اسفند ماه ۱۳۹۱: مدرس کارگاه” معرفی درمان شناختی – رفتاری اختلال افسردگی” در کلینیک مشاوره و روانشناختی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • تابستان ۱۳۹۱: مدرس کارگاه “مهارت های زندگی” در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره زندگی در بخش آموزش به سازمانها )کادر بیمارستان شریعتی(
 • تابستان ۱۳۹۱: مدرس کارگاه “مهارتهای زندگی” در شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی
سخنرانی و کارگاه
 • از تیرماه ۱۳۹۵ (هم اکنون ادامه دارد): شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی “طرحواره¬درمانی” به مدت ۱۰۰ ساعت، تدریس توسط آقای دکتر حمیدپور، مرکز شناختی و رفتاری دکتر حمیدپور
 • تابستان ۱۳۹۵: شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی “بیوفیدبک” به مدت ۶ ساعت، تدریس توسط خانم سهرابی، گروه آتیه درخشان ذهن
 • پاییز ۱۳۹۲: شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی “درمان روانکاوانه ملانکولی” به مدت ۱۲ ساعت، تدریس توسط آقای محمدپور و خانم مهدی پور، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ناخودآگاه،
 • پاییز ۱۳۹۱: شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی “زوج درمانگری سیستمی رفتاری” به مدت ۱۶ ساعت، تدریس توسط دکتربشارت، مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان، دانشگاه تهران،
 • ۱۳۹۱: شرکت در سمپوزیوم درمان شناختی ـ رفتاری به مدت ۴ ساعت، سخنرانی توسط دکتر لادن فتی، دکتر پروانه محمدخانی، دکتر حسن حمیدپور، دکتر ندا علی بیگی و خانم سارا بنی هاشمی، انجمن روانشناسی ایران
 • ۱۳۸۹-۱۳۹۰: شرکت در کارگاه آموزشی-تخصصی “دوره تربیت مربی آموزش مهارتهای زندگی برای بزرگسالان” به مدت ۱۱۲ساعت، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال
 • ۱۳۸۹: شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی “مداخلات غیردارویی در سوءمصرف موادمخدر از جمله مواد محرک )شیشه( و درمان با متادون” به مدت ۳۲ ساعت، تدریس توسط دکتر آذرخش مکری، انجمن روانشناسی ایران
 • ۱۳۸۹: شرکت در کارگاه آموزشی-تخصصی “درمان فراشناختی اختلالات هیجانی: اختلال اضطراب فراگیر و وسواس فکری و عملی” به مدت ۱۷ ساعت، تدریس توسط دکتر شهرام محمدخانی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال
 • ۱۳۸۹: شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی “مداخلات شناختی-رفتاری در خودکشی” به مدت ۸ ساعت، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال
 • ۱۳۸۹: شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی “درمان شناختی رفتاری کمالگرایی” به مدت ۸ ساعت، تدریس توسط دکترلادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال
 • ۱۳۸۹: شرکت در کارگاه آموزشی ” SPSS پیشرفته” به مدت ۱۰ ساعت، تدریس توسط دکتر حجتالله فراهانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۸-۱۳۸۹: شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی “درمان های شناختی-رفتاری اختلالات هیجانی” به مدت ۱۱۲ ساعت، تدریس توسط دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال
 • ۱۳۸۸: شرکت در کارگاه آموزشی “روانشناسی رفتار غیرکلامی و کاربرد آن در مشاوره و آموزش و ارتباطات” به مدت ۸ ساعت، تدریس توسط دکتر سید محسن فاطمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مریم بیدادیان

مدیر کلینیک خانواده
دانشجوی دکتری روانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس