مدیر کلینیک خدمات از راه دور

تحصیلات

1397کارشناسی روانشناسی – دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
1391کارشناسی مهندسی شیمی نساجی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1386 دیپلم ریاضی فیزیک

فعالیت های اجرایی

1396 کارشناس مباحث روانشناسی- برنامه رادیویی هوای تازه (رادیو لرستان)
1395 عضو انجمن علمی روان‌شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب به‌عنوان دبیر روابط عمومی
1395 عضو هیئت اجرایی نشست تخصصی اتیسم و همکاری با انجمن اتیسم ایران
1395 همکاری با انجمن نوروسایکولوژی ایران در تولید محتوای فضای مجازی
1395 برگزاری 6 دوره هم اندیشی منظم و تخصصی روان‌شناسی در کلینیک زندگی نو بعنوان مدیر اجرایی
1395 عضو هیئت اجرایی سلسله همایش‌های روان‌شناسی با موضوع از افسردگی تا نشاط، ازدواج آگاهانه و وسواس فکری-عملی در دانشگاه پیام نور تهران
1388 دبیر شورای صنفی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1388 دبیر کمیته ارتباط با صنعت و اشتغال شورای صنفی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1388 سردبیر نشریه شیپور-نشریه شورای صنفی آموزشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مشاغل

از 1397: مدیر کلینیک خدمات از راه دور گروه آتیه درخشان ذهن
از 1397: روانشناس و مربی بازی درمانی در مرکز جامع توانبخشی سالمندان یاس
1396: پژوهشگر پروژه ارتقاء توانمندی‌های شغلی کارکنان شرکت فرابورس
1396: ارزیاب پروژه ارتقاء توانمندی‌های شغلی کارکنان بانک تجارت
1396: پژوهشگر پروژه ارتقاء توانمندی‌های شغلی کارکنان بانک تجارت
1396: روانشناس و کارشناس صنعتی سازمانی. کلینیک روانشناسی صنعتی سازمانی گروه آتیه درخشان ذهن
1396-1392: سوپروایزر واحد ارتباط با مشتریان در شرکت توسعه ارتباطات
1392-1390 : مشاور تحصیلی متوسطه دوم در مرکز آموزش راه هدی
1392-1390: دبیر دروس ریاضی متوسطه اول و درس آمار متوسطه دوم در مرکز آموزش راه هدی
1390-1389: ناظر و عارضه یاب خط تولید کارگاه دوخت پوشاک مجلسی سرژه

طرح‌های پژوهشی

1. 1396: دکتر محمد رستمی، طاهره دودل و مهسا سردره. بررسی نظام های رفتاری مواجهه مناسب با خشونت خانگی: مقایسه مدل پنج عاملی شخصیت، سیستم فعال سازي رفتاري، سیستم بازداري رفتاري، ذهن آگاهی و تاب‌آوري در مردان مرتکب خشونت خانگی و افراد عادي و ارائه الگوي آموزشی پیشگیري از خشونت خانگی. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه.

فهرست