طراحی و اجرای کانون ‌های ارزیابی و استخدام بر اساس توانمندی ‌های عصبی و شناختی

در کلینیک روا‌ن‌ شناسی صنعتی و سازمانی گروه آتیه درخشان ذهن با بهره ‌گیری از جدیدترین آزمون‌ های تشخیصی، به ‌روز ترین روش ‌های علمی و استفاده از کادری مجرب و متخصص، به سازمان ‌ها در انتخاب شایسته‌ ترین کارکنان و مدیران، خدمات تخصصی ارائه می ‌شود. در این فرآیند، افراد طی تمرينات فردي و گروهی، مصاحبه و شبيه ‌سازي ‌هاي مختلف، ميزان توانايی و مهارت خود را براي تصدي پست ‌هاي مختلف سازمان به معرض نمايش می‌ گذارند و در نهایت سازمان قادر خواهد بود تا شخص اصلح را برگزیند.