تحصیلات
 • ۱۳۹۶کارشناسی روانشناسی – دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
  • ۱۳۹۱کارشناسی مهندسی شیمی نساجی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   • ۱۳۸۶ دیپلم ریاضی فیزیک
    فعالیت های اجرایی
    • ۱۳۹۵ عضو کمیته روابط عمومی انجمن علمی روان‌شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
    • ۱۳۹۵ عضو هیئت اجرایی نشست تخصصی اتیسم و همکاری با انجمن اتیسم ایران
    • ۱۳۹۵ همکاری با شاخه دانشجویی انجمن نوروسایکولوژی ایران در تولید محتوای فضای مجازی
    • ۱۳۹۵ برگزاری ۶ دوره هم اندیشی منظم و تخصصی روان‌شناسی در کلینیک زندگی نو بعنوان مدیر اجرایی
    • ۱۳۹۵ عضو هیئت اجرایی سلسله همایش‌های روان‌شناسی با موضوع از افسردگی تا نشاط، ازدواج آگاهانه و وسواس فکری-عملی در دانشگاه پیام نور تهران
    • دبیر شورای صنفی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
    • ۱۳۸۸ دبیر کمیته ارتباط با صنعت و اشتغال شورای صنفی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
    • ۱۳۸۸ سردبیر نشریه شیپور-نشریه شورای صنفی آموزشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
    مشاغل
    • ۱۳۹۰-۱۳۸۹: ناظر و عارضه یاب خط تولید. کارگاه دوخت پوشاک مجلسی سرژه
    • ۱۳۹۲-۱۳۹۰: دبیر حق التدریس دروس ریاضی متوسطه اول و درس آمار متوسطه دوم. مرکز آموزش راه هدی
    • ۱۳۹۲-۱۳۹۰ : مشاور تحصیلی متوسطه دوم. مرکز آموزش راه هدی
    • ۱۳۹۶-۱۳۹۲: کارشناس واحد مدیریت ارتباط با مشتریان. شرکت توسعه ارتباطات نوین افزار
    • ۱۳۹۶: کارشناس روانشناسی. کلینیک روانشناسی صنعتی سازمانی گروه آتیه درخشان ذهن
    طرح های پژوهشی
    • دودل، طاهره.بررسی نظام‌های رفتاری مواجهه مناسب با خشونت خانگی.۱۳۹۵
    • دودل، طاهره. بررسی میزان شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی بزرگسالان دارای اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی در سطح شهر تهران.۱۳۹۵
    انتشارات

    مقاله

    دکتر محمد رستمی، طاهره دودل و مهسا سردره. بررسی نظام های رفتاری مواجهه مناسب با خشونت خانگی: مقایسه مدل پنج عاملی شخصیت، سیستم فعال سازي رفتاري، سیستم بازداري رفتاري، ذهن آگاهی و تاب‌آوري در مردان مرتکب خشونت خانگی و افراد عادي و ارائه الگوي آموزشی پیشگیري از خشونت خانگی. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه. زمستان ۹۵.

    طاهره دودل