تحصيلات

۱۳۹۳ دانشجوي دکتري روانشانسی تربیتی دانشگاه آزاد
موضوع رساله: مقایسه اثربخشی ذهن آگاهی نوجوان محور و TDCS بر بهبود عملکردهای شناختی و کارکردهای اجرایی در نوجوانان
۱۳۸۹ کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
موضوع پايان‌نامه: مقایسه کارکردهای اجرایی و خلاقیت در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین
۱۳۸۶ کارشناسي روانشانسی بالینی دانشگاه آزاد
۱۳۸۱ ديپلم علوم تجربي

فعاليت‌هاي اجرايي

از ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۰ مسئول آموزش و پژوهش دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مشاغل

از ۱۳۹۴ تاکنون مرکز مشاوره نیک اندیشان
از ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ مجتمع شهید مهدوی
از ابتدای ۱۳۹۷ تا کنون کیلینیک آتی ذهن درخشان
۱۳۹۷ مرکز مشاوره آوای باران

انتشارات: مقاله

۱. Amirasadi, Afrooz;Coparison of Executive Function in students with low and high academic achivement . BEPLS. Journal. 15/11/2014.

۱. امیراسدی ، افروز؛ عنوان مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین مجله BEPLS شماره ۲۱۰، سال ۲۰۱۴/۱۱/۱۵

۲. Amirasadi , Afrooz.Aliakbar Arjmandnia Ph.D,Masood Gholamali Lavasani Ph.D.Comarison of Executive Function and creativity in students with low and high academic achievement.An ISC indexed Journal.N0 3,In June,2015.
۲.امیراسدی ،افروز.دکتر ارجمندنیا ،علی اکبر.دکتر غلامعلی لواسانی ، مسعود.مقایسه کارکردهای اجرایی و خلاقیت در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین.مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و رفتار . شماره ۳ در June,2015.

تدريس

سال۱۳۹۷          عنوان. فیزیولوژی اعصاب و غدد مقطع کارشناسی و رشته روانشناسی . دانشگاه ازاد واحد شهر قدس. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

سخنراني و کارگاه

ازسال ۱۳۹۳ تا کنون کارگاههای : عنوان. مهارتهای زندگی و اصول فرزند پروری و mindfullness

افتخارات

عضوسازمان نظام روانشناسی وقبولی در کمیسیون پروانه اشتغال نظام
دارای موافقت اصولی تاسیس مرکز مشاوره بهزیستی

توانمندی ها

از سال۱۳۹۲ تاکنون بیش از۱۰۰۰ ساعت کارگاه های مختلف روانشناسی شرکت کرده(مربیگری مهارتهای زندگی-واقعیت درمانی-طرحواره درمانی-رفتاری شناختی-زوج درمانی-خیانت-مشاوره ازدواج- اصول فرزند پروری آدلری وطرح واره ای-درمانهای اضطراب وافسردگی و وسواس- معنا درمانی-Tdcs-و…)
سال ۱۳۹۳ ۷۵۰ ساعت کارآموزی

افروز امیراسدی