تحصیلات

۱۳۹۳           کارشناسي ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.

موضوع پايان‌نامه: «اثربخشی مشاوره‌ی گروهی راه‌حل‌مدار بر حمایت اجتماعی و خودکارآمدی نوجوانان کار».

۱۳۹۱           کارشناسي روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی.

۱۳۸۶            ديپلم ادبیات و علوم انسانی (دبیرستان فرهنگ).

فعالیت های اجرایی

از ۱۳۹۵        عضو سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۴           عضو کانون کودکان کار کوشا در طرح CSR  (مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارفرمایان)، کارفرما: یونیسف

۱۳۹۳           روان‌شناس کانون کودکان کار کوشا در طرح «ایجاد محیط دوستدار کودک در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی»

۱۳۹۳           اجرای جلسات مشاوره‌ی گروهی وکلاس«بحث آزاد» با نوجوانان آسیب‌دیده‌ی اجتماعی

۱۳۸۹           راه‌اندازی بخش بازی‌درمانی با کودکان مبتلا به اختلال سُلوک در کانون کودکان کار کوشا

مشاغل

از ۱۳۹۶         درمانگر نوجوان در کلینیک نوجوان و بلوغ آتیه

از ۱۳۹۵        روان‌شناس در کلینیک گروه روان‌شناسان باران مهر

از ۱۳۹۵        روان‌شناس مقطع ابتدایی دبستان غیرانتفاعی یاس مطهر

۱۳۹۴           دوره‌ی کارورزی با رویکرد تحلیلی (گرایش آدلری، روان‌شناسی فردی)

۱۳۹۴           کارشناس ارشد روانشناس و بازی‌درمانگر در کانون هوش و خلاقیت پاراکس

۱۳۹۳           پژوهشگر در کلینیک روانشناسی اکسیر

۱۳۹۰           آزماینده تحصیلی در آموزش و پرورش برای سنجش هوش دانش‌آموزان

از ۱۳۸۹        روان‌درمانی فردی و گروهی در کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار کوشا

طرح های پژوهشی
 1. خانیکی، الهه؛ هاشمی‌آذر، ژانت. تدوین ابزار سنجشی اختلال غفلت از طبیعت در کودکان. دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۵.
 2. گلزاری، محمود؛ خانیکی، الهه؛ نقی‌زاده، پریا. تدوین پرسشنامه‌ی مربوط به رفتار قلدری در دانش‎آموزان پسر مقطع ابتدایی. دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱.
انتشارات

خانیکی، الهه؛ معتمدی، عبدالله. تاثیر مشاوره‌گروهی راه‌حل‌محور بر خودکارآمدی و حمایت اجتماعی کودکان کار. فصلنامه سلامت روانی کودک (تحول روان‌شناختی سابق). دوره چهارم شماره اول، ۱۳۹۶.

تدریس

۱۳۹۵           مهارت‌های زندگی. مقطع ابتدایی. دبستان یاس مطهر.

۱۳۹۳           تفکر و سبک زندگی. متوسطه اول. کانون کوشا.

 

سخنرانی و کارگاه
 • ۱۳۹۶          کارگاه مهارت‌ های زندگی برای نوجوانان عضو کتابخانه‌ های عمومی تهران (کتابخانه‌ شهدا).نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور
 • ۱۳۹۶           کارگاه مهارت‌ های زندگی برای کودکان (۶ تا ۷ سال) عضو کتابخانه‌ های عمومی تهران (کتابخانه‌ ولیعصر). نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور
 • ۱۳۹۶            کارگاه مهارت‌ های زندگی برای نوجوانان ۱۰ تا ۱۲ سال. باغ کتاب
 • ۱۳۹۲           کارگاه‌ مهارت‌ های زندگی برای نوجوانان. کانون کودکان کار کوشا
توانمندی ها
 • ۱۳۹۶            کارگاه: مربیگری مهارت‌های زندگی با رویکرد هوش‌های چندگانه. کلینیک رواندرست
 • ۱۳۹۴           کارگاه: بازی‌درمانی. مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی
 • ۱۳۹۳           کارگاه: سوپرویژن آینه‌ی یک طرفه‌ی تشخیص اختلالات روانی. انستیتو روانپزشکی تهران
 • ۱۳۹۳           کارگاه: درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب فراگیر. انجمن روانشناسی ایران
 • ۱۳۹۲           کارگاه: بازی‌درمانی بزرگسال (مهارت‌های ارتباطی). مرکز آموزش دانشگاه علامه طباطبایی
 • ۱۳۹۲           کارگاه: آشنایی با حقوق کودک. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (با همکاری یونیسف)
 • ۱۳۹۰           کارگاه: آموزش مصونیت در برابر خشونت بر اساس مطالعه دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان.
الهه خانیکی

الهه خانیکی