تحصيلات

۱۳۹۶ کارشناسي ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
موضوع پايان‌نامه: مطالعه رابطه کمال‌گرایی، بهوشیاری و انواع اشتیاق در دانشجویان دانشگاه آزد کرج
۱۳۹۱ کارشناسي روانشناسی دانشگاه پیام نور شیراز
۱۳۸۷ ديپلم علوم انسانی

فعاليت‌هاي اجرايي

۱۳۹۵ معرف کتاب سایت الف بخش روانشناسی کودک و نوجوان
۱۳۹۵ شرکت در طرح سنجش تخصصی روانشناختی کارکنان شرکت نفت، به عنوان ارزیاب swap.

مشاغل

از ۱۳۹۷                 درمانگر تکنولوژیک بخش نوجوان گروه آتيه درخشان ذهن

۱۳۹۴-۱۳۹۶           روانشناس، روان درمانگر کودک و نوجوان، کلینیک مانا (سعادت آباد)

۱۳۹۴-۱۳۹۶           روانشناس، روان درمانگر کودک و نوجوان، کلینیک دانش (ستارخان)

سخنراني و کارگاه

۱۳۹۶            برگزاری کارگاه برای والدین هنرستان دخترانه سروش با موضوع: نوجوان خود را بهتر بشناسیم

توانمندی ها

دوره‌های تکنولوژیک:
۱۳۹۷ دوره کارورزی بایوفیدبک، کلینیک آتیه
۱۳۹۷ دوره TDCS، مرکز پارند، دکتر نصرت آبادی
۱۳۹۶ دوره بایوفیدبک، مرکز پارند، دکتر نصرت آبادی
۱۳۹۴ دوره TDCS، مرکز پارند، دکتر نصرت آبادی
۱۳۹۴ دوره بایوفیدبک، مرکز پارند، فرشته عظمیی
۱۳۹۴ دوره کارورزی نوروفیدبک، مرکز پارند و کارورزی تکمیلی در کلینیک بینش نو
۱۳۹۴ دوره تخصصی نوروفیدبک، مرکز پارند، دکتر نصرت آبادی
۱۳۹۳ دوره های نوروفیدبک عمومی، مرکز پارند، دکتر نصرت آبادی

سایر دوره‌های گذرانده:

۱۳۹۷ کارگاه ملانی کلاین، کلینیک طرحی نو، دکتر علیرضا طهماسب
۱۳۹۴ کارگاه آموزشی ارزیابی swap ، دانشگاه تهران، دکتر قربانی
۱۳۹۳ دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)، بیمارستان آتیه، مدرس: امیرحسین ایمانی
(۲ ماه، به مدت ۲۴ ساعت)
۱۳۹۳ دوره جامع روان درمانی ، مرکز مشاوره دانشگاه تهران، به مدت ۱۰۰ ساعت (۲۲/۸ لغایت
۲/۱۱/۹۳).
۱۳۹۳ دوره آموزشی مدیریت خشم برای کودکان با مشکلات رفتاری، انجمن روانشناسی ایران، مدرس:
دکتر کارینه طهماسیان (۲۷/۱۰/۹۳)
۱۳۹۳ دوره آموزشی بازی درمانی با رویکرد شناختی درمانی، انجمن روانشناسی ایران، مدرس: دکتر کارینه
طهماسیان (۷/۱۰/۹۳)
۱۳۹۳ دوره آموزشی قصه درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی (اردیبهشت ۱۳۹۳)
۱۳۹۳ دوره نقش ماسه بازی در ایجاد خلاقیت در کودکان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
(اردیبهشت ۱۳۹۳)

سیده زهرا حسینی