تحصیلات

۱۳۹۷           کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۵           کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

۱۳۹۰           ديپلم علوم تجربي

فعالیت‌های اجرایی
 • از ۱۳۹۴                   عضو هيئت تحريريه نشريه دوهفته نامه موفقیت
 • ۱۳۹۳                      عضو تیم اجرایی ششمین همایش سالانه علوم شناختی کشور
 • ۱۳۹۴                      ويراستار مقالات علمی نهمین کنگره سالانه بین المللی اعتیاد
 • از ۱۳۹۳                   مشاور و برنامه ریز تحصیلی دبیرستان های مطرح شهر تهران
 • ۱۳۹۴                      مشاور انتخاب رشته سراسری در آموزشگاه هدف تهران
 • ۱۳۹۴                      کارشناس تحصیلی و روان شناس برنامه کارنامه ۲۰ شبکه آموزش سیما
 • از ۱۳۹۵                   عضو گروه مجریان شبکه آموزش سیما
مشاغل

از ۱۳۹۴              مديريت کلینیک نوجوان و بلوغ گروه آتيه درخشان ذهن
۱۳۹۶-۱۳۹۷        مجری کارشناس برنامه فرصت برابر شبکه آموزش سیما
از ۱۳۹۴              درمانگر و ارزیاب نوجوان در کلینیک نوجوان و بلوغ آتیه
۱۳۹۴-۱۳۹۵       درمانگر گروه های باشگاه مغز (توانبخشی شناختی) مهرتن
۱۳۹۲-۱۳۹۳       درمانگر گروه های درمان چاقی موسسه دانش اعتیاد و روان شناسی ایرسا
از ۱۳۹۴             مشاور تحصیلی در دپارتمان تحصیلی انرژی مثبت
۱۳۹۳                 مدیر عامل شرکت دنیای آموزش نوین
۱۳۹۴                عضو هیأت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی نوروطب
۱۳۹۲-۱۳۹۳      مدیریت تألیف کتب روانشناسی انتشارات مهرسا
۱۳۹۱-۱۳۹۴      دبیر دپارتمان تألیف کتب مشاوره و برنامه ریزی انتشارات مهروماه
۱۳۹۱-۱۳۹۲      دبیر دپارتمان تألیف کتب زیست شناسی انتشارات مهروماه

طرح های پژوهشی
 1. برزگری خانقاه، محمد. بررسی تأثیر تنظیم هیجانات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. تهران ۱۳۹۴.
انتشارات

مقاله

 1. برزگری خانقاه، محمد. بررسی عوامل موثر بر پرخوری، طب اعتیاد. شماره سوم، ۱۳۹۳.

کتاب

 1. اختیاری، حامد؛ برزگری خانقاه، محمد. همراه من. تهران: مهروماه، ۱۳۹۲.
 2. برزگری خانقاه، محمد؛ مهدویانی فرد. انتخاب من. تهران: مهروماه، ۱۳۹۴.
تدریس
 • ۱۳۹۴          پژوهش در علوم شناختی. متوسطه اول. دبیرستان نیکان.
 • ۱۳۹۴          باشگاه مغز (ارتقاء توانمندی های شناختی). متوسطه اول. دبیرستان سینا.
سخنرانی و کارگاه
 • ۱۳۹۳          کارگاه: بازتوانی عصبی شناختی. موسسه دانش اعتیاد و روان شناسی ایرسا. (۲۴/۰۶/۱۳۹۳).
 • ۱۳۹۲          کارگاه: تحریک مغناطیسی مغز. مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران. (۰۸/۰۳/۱۳۹۲).
 • ۱۳۹۳          کارگاه: تحریک الکتریکی مغز. موسسه دانش اعتیاد و روان شناسی ایرسا. (۱۰/۰۲/۱۳۹۳).
 • ۱۳۹۳          کارگاه: درمان اختلالات پرخوری و چاقی. موسسه دانش اعتیاد و روان شناسی ایرسا. (۲۰/۱۱/۱۳۹۳).
 • ۱۳۹۵          سخنراني: برقراری ارتباط موثر با نوجوان. دبیرستان مهدوی (۰۲/۰۸/۱۳۹۵).
 • ۱۳۹۵          سخنراني: برقراری ارتباط موثر با نوجوان. دبیرستان راه دانش (۲۱/۰۶/۱۳۹۵).

محمد برزگری

مدیر کلینیک نوجوان و بلوغ