تحصيلات

۱۳۹۳ دانشجوي دکتري روانشناسی کودکان استثنایی… دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز..
موضوع رساله:مقایسه اثر بخشی روایت درمانی و ذهن آگاهی بروی نوجوان با اختلال اضطرابی و رشد مثبت نوجوانی ….
۱۳۸۶ کارشناسي ارشد روانشناسی کودکان استثنایی.. دانشگاه …تهران مرکز.
موضوع پايان‌نامه: مقایسه راهبردهای..رویارویی نوجوانان با و بدون اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی
۱۳۷۹ کارشناسي .دبیری ادبیات فارسی… دانشگاه .آزاد واحد کرج…
۱۳۶۸ ديپلم علوم تجربی

مشاغل

از۱۳۸۵  ۱.روان درمانی و مشاوره کودک و نوجوان و خانواده درمرکز مشاوره و روانشناسی (آوین ,هستی،مدرسه راهنمایی محمود افشار،موسسه پژوهشی کودکان دنیا)

۲.کارگاههای فرزند پروری براساس افزایش هوش هیجانی

۳.کارگاههای مهارت های ارتباط موثر

۴.کارگاههای مهارت ارتباط موثر ویژه نوجوانان

۵.کارگاههای خودشناسی انسجامی ویژه بزرگسالان   ۶.کارگاه تربیت جنسی ویژه والدین کودک و نوجوان۷.تحلیل فیلم های سینمایی در ایوان شمس ۸.مشاوره علمی روانشناسی  در سایت انتشارات فنی ایران ۹.همکاری با برنامه های روانشناسی کودکان در رادیو همکف ۱۰.همکاری با  برنامه های روانشناسی سایت عصر ایران

انتشارات

مقاله
۱. Last name, Name; Last name, Name. Title. Journal. Year.
۱. نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی. عنوان. مجله. شماره، سال.
کتاب
۱. نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی. عنوان کتاب. شهر انتشاراتی: انتشارات، سال.

سخنراني و کارگاه

۱۳۸۷      مقایسه راهبردهای رویارویی نوجوانان با و بدون اختلال نارسایی توجه بیش فعالی دانشگاه روانشناسی

توانمندی ها

۱۳۸۷       آشنایی عملی مقدماتی با روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت. دکتر نیما قربانی
۱۳۸۹       اصول و روشهای گروه درمانی دکتر کیانوش هاشمیان
۱۳۹۰        فنون روان درمانی متمرکز بر خود دکتر مجید یوسفی لویه
۱۳۸۸        مقدمه ای بر آموزش جنسی کودکان و نوجوانان دکتر راحله امانی
۱۳۸۵-۱۳۸۶   روش ها و فنون روان درمانی کودک و نوجوان دکتر مجید یوسفی لویه
۱۳۸۵         دوره تشخیص و درمان اختلال یادگیری دکتر مژگان رمضانی
۱۳۸۵         دوره تشخیص و درمان اختلال رفتاری کودکان دکتر مژگان رمضانی
۱۳۹۳         کارکاه آشنایی باDSM5 دکتر عبدی
۱۳۹۳          کارگاه خیانت زناشویی دکتر فراملکی
۱۳۹۲         افسردگی و روشهای مقابله و درمان دکتر غلامعلی افروز
۱۳۸۸          دوره ی سبک ها و مهارت های ارتباطی دکتر نیما قربانی سال
۱۳۸۵          دوره ی روایت درمانی ۱ با رویکرد پست مدرن دکتر مجید یوسفی لویه
۱۳۹۵          دوره ی تکمیلی روایت درمانی با رویکرد پست مدرن دکتر مجید یوسفی لویه
۱۳۹۵          کارگاه آموزشی مشکلات جنسی در روابط زناشویی دکتر اوحدی
۱۳۹۵          مبانی عملی روان پویشی فشرده و کوتاه مدت دکتر مهدی رضا سرافراز
۱۳۹۵          کارگاه آموزشی ازمون swap دکتر سر افراز
۱۳۹۶          کارگاه تربیت جنسی کودکان و نوجوانان دکتر رمضانی
۱۳۹۲          کارگاه آموزشی تربیت جنسی كودك و نوجوان دکتر بنفشه فرزین راد
۱۳۹۵          دوره روان درمانگری بهوشیاری امیر حسین ایمانی
۱۳۹۵          دوره اقامتی ۴ روزه بهوشیاری امیر حسین ایمانی
۱۳۹۰          کارگاه آموزشی مهارت های اجتماعی کودکان کمرو دکتر کارینه طهمارسیان

مرجان سلطانی پناه