تحصیلات
 • ۱۳۹۵          دانشجوي دکتري روان­شناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • ۱۳۹۳          کارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ انیستیتو روانپزشکی تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی نیمرخ شخصیتی پرسشنامه MMPI-A در وضعیت­های مختلف هویتی نوجوانان

 • ۱۳۸۹          کارشناسي روان­شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران
 • ۱۳۸۴          ديپلم علوم تجربي
مشاغل
 • از ۱۳۹۵                              روان شناس آتيه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۴                        مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر
 • ۱۳۹۴ – ۱۳۹۲                    مرکز مشاوره بلاغ ( وابسته به مرکز جامعه المصطفی)
طرح های پژوهشی
 1. لواسانی، فهیمه؛ موسوی، نسیم؛ نوروزپور، مرضیه. بررسی و تبیین علل و عوامل موثر بر درخواست زودهنگام طلاق در زوج­های جوان. مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۹۵.
 2. شعبانی، امیر؛ نوروزپور، مرضیه؛ موسوی، نسیم. تبیین دیدگاه­ خانواد­های مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک در خصوص ماهیت بیماری و عدم پذیرش درمان دارویی. مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۹۵.
انتشارات

مقاله

 1. Norozpour, Marzieh; gharraee, banafshe; habibi, mojtaba; ashouri, ahmad; mousavi, nasim. Can Various Identity Statuses Justify Iranian Adolescents’ Psychopathology? Current psychology.
 2. نوروزپور، مرضیه؛ غرایی، بنفشه؛ حبیبی، مجتبی؛ عاشوری، احمد. بررسی نمرات مقیاس­های پرسشنامۀ چندوجهی شخصیتی مینه­سوتا-نوجوانان بر اساس وضعیت­های هویتی مارسیا در نوجوانان. اصول بهداشت روانی. ۱۷(۶) ، ۱۳۹۴.
 3. محمدخانی، شهرام؛ نوروزپور، مرضیه. نقش باورهای فراشناختی و نگرش­های ناکارآمد در اضطراب اجتماعی. روان­شناسی معاصر. ۵، ۱۳۸۹.
 4. نوروزپور، مرضیه؛ مجدزاده، نجمه سادات؛ محمدخانی، شهرام. نقش باورهای فراشناختی و کمال­گرایی در ایجاد علایم وسواسی در دانشجویان. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد بجنورد، ۱۳۹۴.
تدریس
 • ۱۳۹۴         کاربرد مقدماتی روش­های درمان- مصاحبه. کارشناسی روان­شناسی بالینی. دانشگاه آزاد ساری. دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.
 • ۱۳۹۴           کاربرد مقدماتی روش­های تشخیص بالینی. کارشناسی روان­شناسی بالینی. دانشگاه آزاد ساری. دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.
 • ۱۳۹۴           آسیب شناسی روانی۱. کارشناسی روان­شناسی بالینی. دانشگاه آزاد ساری. دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.
 • ۱۳۹۴         آسیب شناسی روانی۲. کارشناسی روان­شناسی بالینی. دانشگاه آزاد ساری. دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.
 • ۱۳۹۵           پروژه. کارشناسی روان­شناسی بالینی. دانشگاه پیام نور تهران جنوب- واحد ملارد.
 • ۱۳۹۵           روان­شناسی فیزیولوژیک. کارشناسی روان­شناسی بالینی. دانشگاه پیام نور تهران جنوب- واحد ملارد.
 • ۱۳۹۵           مقدمات روان­شناسی سلامت. کارشناسی روان­شناسی بالینی. دانشگاه پیام نور تهران جنوب- واحد ملارد.
 • ۱۳۹۵           تاریخچه و مکاتب روان­شناسی. کارشناسی روان­شناسی بالینی. دانشگاه پیام نور تهران جنوب- واحد ملارد.
 • ۱۳۹۵          کاربرد کامپیوتر در روان­شناسی. کارشناسی روان­شناسی بالینی. دانشگاه پیام نور تهران جنوب- واحد ملارد.
 • ۱۳۹۵           روان­شناسی عمومی۱. کارشناسی روان­شناسی بالینی. دانشگاه پیام نور تهران – واحد لواسانات.
 • ۱۳۹۵           روان­شناسی عمومی ۲. کارشناسی روان­شناسی بالینی. دانشگاه پیام نور تهران – واحد لواسانات.
سخنرانی و کارگاه
 • ۱۳۹۳           کارگاه: درمان­های شناختی رفتاری اختلالات هیجانی. مرکز سگال
 • ۱۳۹۳             کارگاه :زوج درمانی شناختی رفتاری. مرکز سگال
 • ۱۳۹۳             کارگاه: طرحواره درمانی. مرکز سگال
 • ۱۳۹۳           کارگاه: طرحواره درمانی برای مشکلات زوجین. سومین کنگره بین ­المللی روان­شناسی. دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 • ۱۳۹۳           کارگاه :کاربرد فنون شناختی در درمان اختلالات روانی. مرکز سگال
 • ۱۳۹۳           کارگاه :یک روزه سمینار طیف دوقطبی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. انیستیتو روانپزشکی تهران.
 • ۱۳۹۳           کارگاه: یک روزه پروپوزال نویسی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. انیستیتو روانپزشکی تهران.
 • ۱۳۹۴           کارگاه مربی­گری مهارت­های زندگی. مرکز سگال
 • ۱۳۹۴           کارگاه مهارت­های مقدماتی SPSS. دانشگاه شهید بهشتی.
 • ۱۳۹۵           کارگاه آموزش مدیریت رفتاری به والدین نوجوانان. انجمن روان­شناسی بالینی ایران

مرضیه نوروزپور