تحصیلات

کارشناسی: فارغ التحصیل رشته روانشناسی کودکان استثنایی – دانشگاه علامه طباطبایی تهران
موضوع پایان نامه: گزارش از روند درمانی کلینیک روانشناختی آتیه
ارائه سمینار با موضوع بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری بر کودکان مبتلا به اختلال افسردگی
کارشناسی ارشد: فارغ التحصیل رشته روانشناسی بالینی – دانشگاه علوم تحقیقات تهران
موضوع پایان نامه: تحلیل روانشناختی داستان های مثنوی معنوی براساس آزمون اندریافت موضوع TAT

مشاغل

سال ۹۶ تاکنون     رواندرمانگر نوجوان (با رویکرد روانپویشی)ـ کلینیک آتیه ی درخشان ذهن ـ کلینیک بلوغ و نوجوان
۹۶-۹۴                   رواندرمانگر (با رویکرد تحلیلی Object Relation)ـ کلینیک تلاش
۹۳-۹۲                  درمانگر کودک و نوجوان – مرکز توانبخشی سرو
۹۳-۹۱                  درمانگر کودک و نوجوان کلینیک روانشناسی اردیبهشت

فعالیت های اجرایی

عضو گروه پژوهشی موسسه فعالیت های پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای افق های نوین تحول ـ تحت نظر دکتر علیرضا عابدین دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه روانشناسی حرفه ای کالیفرنیا
۹۲-۹۱         عضو گروه پژوهشی کلینیک روانشناختی پارند
۹۳-۹۱         روانشناس موسسه حمایت از کودکان کار کوشا

سوابق آموزشی

دوره پرورش مهارت های هوش هیجانی EQ – موسسه کودکان کار کوشا

طرح های پژوهشی

شرکت در پژوهش ساخت پکیج آموزشی تقویت هوش هیجانی کودکان و نوجوانان – کلینیک روانشناختی پارند – تحت نظر دکتر مسعود نصرت آبادی
شرکت در پژوهش بررسی مقایسه ارزش های فرهنگی جوانان ایران و ترکیه – مرکز تحقیقات مغز و علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی- تحت نظر دکتر وحید نجاتی فوق دکتری مغز و علوم شناختی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

توانمندی ها

کارگاه تربیت درمانگر کودک و نوجوان – کلینیک توانبخشی ذهن زیبا
دوره شخصیت شناسی مایرز بریگز MBTI – تحت نظر دکتر علیرضا شیری دانش آموخته ی Depth Psychology از دانشگاه Oxford انگلیس
دوره تعلیم درمانگر با رویکرد STOP (رواندرمانی کوتاه مدت عینی) تحت نظر دکتر علیرضا عابدین
کارگاه آزمون فرافکن اندریافت موضوع TAT – موسسه افق های نوین تحول
کارگاه دوره اجرا، نمره گذاری و تفسیر روانپویشی آزمون رورشاخ – موسسه افق های نوین تحول
کارگاه تعلیم درمانگر برای بازماندگان آزار و اذیت جنسی – موسسه افق های نوین تحول
کارگاه تخصصی رواندرمانی پویشی فشرده ISTDP – تحت نظر علیرضا طهماسب دکتری علوم رواندرمانی دانشگاه Sigmund Freud اتریش
دوره کارورزی روان درمانگری انفرادی بزرگسالان با رویکرد STOP به مدت ۲ سال در موسسه افق های نوین تحول

مونا فرجاد