تحصیلات
 • ۱۳۹۵          دانشجوي دکتري روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • ۱۳۹۳          کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوع پايان‌نامه: «مقایسۀ مقیاس­های پرسشنامۀ چندوجهي شخصيتي مينه­ سوتا-نوجوانان در نوجوانان بزه­کار و غیربزه­کار»

 • ۱۳۹۰          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
 • ۱۳۸۵          ديپلم علوم تجربي
فعالیت های اجرایی
 • ۱۳۸۹-۱۳۸۸                       سردبیر نشریۀ انجمن علمی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۰                      نمایندۀ روابط عمومی شاخۀ دانشجویی انجمن روانشناسی ایران در انستیتو روانپزشکی تهران
 • ۱۳۹۱                                عضو کمیتۀ اجرایی چهارمین کنگرۀ انجمن روانشناسی ایران (اسفندماه ۱۳۹۱).
 • ۱۳۹۱                                عضو کمیتۀ ویرایش مقالات چهارمین کنگرۀ انجمن روانشناسی ایران
 • ۱۳۹۵ تاکنون                     درمانگر بخش نوجوان و بلوغ کلینیک آتیه درخشان ذهن
مشاغل
 • ۱۳۹۱                      کارورزی بالینی در درمانگاه روانشناسی انستیتو روانپزشکی تهران
 • ۱۳۹۱-۱۳۹۲            مدرس مهارت­های زندگی دانش ­آموزان دورۀ ابتدایی، دبستان پسرانۀ راهیان نور تهران
 • ۱۳۹۳                      برگزاری جلسات مشاورۀ فردی، کارگاه­های آموزشی مهارت­های زندگی و آموزش پیش از ازدواج، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین
طرح های پژوهشی
 1. افتخار اردبیلی، مهرداد؛ ملکوتی، کاظم .«بررسی انگیزه­ها و دلایل افراد اقدام­کننده به خودکشی به روش خودسوزی؛ یک مطالعۀ کیفی»، مرکز تحقیقات بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۹۲.
 2. فتحعلی لواسانی، فهیمه؛ موسوی، نسیم؛ نوروزپور، مرضیه. «بررسی کیفی علل طلاق زودهنگام»، مرکز تحقیقات بهداشت روان انستیتو روانپزشکی تهران،، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۹۵.
انتشارات

مقاله

 1. موسوی، نسیم؛ غرایی، بنفشه؛ عاشوری، احمد و مجتبی، حبیبی­ عسگرآباد. «ویژگی­های شخصیتی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت: مقایسۀ نمرات مقیاس­های پرسشنامۀ چندوجهی شخصیتی مینه­ سوتا-نوجوانان بر اساس جرائم جنسی و غیرجنسی» در نشریۀ علمی-پژوهشی «اصول بهداشت روانی»، (۳) ۱۸، ۱۳۹۵.

کتاب

 1. موسوی، نسیم؛ براتی­سده، فرید. «راهنمای درمانگران برای درمان شناختی­ رفتاری کوتاه­ مدت»، تهران: انتشارات رشد، ۱۳۹۴.
تدریس
 • ۱۳۹۴          احساس و ادراک. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی عمومی. دانشگاه پیام نور البرز
 • ۱۳۹۴          آمار توصیفی. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی عمومی. دانشگاه پیام نور البرز
 • ۱۳۹۴          روانسنجی. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی عمومی. دانشگاه پیام نور البرز
 • ۱۳۹۵          زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی درسی. مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی. دانشگاه پیام نور تهران
 • ۱۳۹۵          زبان تخصصی مشاوره. مقطع کارشناسی رشته مشاوره. دانشگاه پیام نور تهران
 • ۱۳۹۵          زبان تخصصی ۱ رشته روانشناسی. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی. دانشگاه پیام نور تهران
 • ۱۳۹۵          زبان تخصصی۲ رشته روانشناسی. مقطع کارشناسی رشته روانشناسی. دانشگاه پیام نور تهران

نسیم موسوی