نوروفیدبک (Neurofeedback)

نوروفیدبک تکلیفی برای آموزش مغز است تا توانایی خودش را برای تنظیم اعمال بدن بالا ببرد. از آن جایی که مغز کنترل کننده­ی ذهن و بدن ماست و تمام اعمال و هیجانات ما را کنترل می­کند، تغییرات مغز می­تواند منجر به تغییر رفتار و مهارت­های فرد شود. نوروفیدبک با مونیتور لحظه به لحظۀ عملکرد مغز، مانند یک آینه برای مغز عمل می­کند.

در مراجعینی که اختلال نقص توجه- بیش فعالی دارند، نوروفیدبک با ارزیابی فعالیت امواج توجه و تمرکز، در مواردی که عملکرد این امواج غیرطبیعی باشد، بازخورد منفی و در مواردی که عملکرد امواج طبیعی باشد، بازخورد مثبت به فرد می­دهد. بر اساس این بازخوردها، مغز به مرور یاد می­گیرد خودش را تنظیم کند و تنظیم عملکرد مغزی مساوی با بهبود مهارت­های مختلف فرد از جمله توجه و یادگیری است. با وجود عدم آگاهی فرد از فرآیندی که در نوروفیدبک در حال وقوع است، او و اطرافیان به مرور تغییرات را در زندگی روزمره، عملکرد اجتماعی و تحصیلی مشاهده می­کنند. در درمان نوروفیدبک هیچ­گونه محرکی (الکتریکی یا مغناطیسی) به مغز وارد نمی­شود و اتصال سنسورها به سر، تنها برای ثبت امواج مغز است. در مطالعات مختلف درمان نوروفیدبک اثرات مثبتی روی مهارت­های توجهی و سایر مهارت­های شناختی، بهبود خواب، کاهش اضطراب، بالا بردن انگیزه و خلق داشته است؛ اما مهمترین حوزۀ اثرگذاری نوروفیدبک که مورد تایید FDA نیز قرار گرفته، اختلال نقص توجه- بیش فعالی است. طبق تایید FDA سطح اثرگذاری نوروفیدبک روی اختلال نقص توجه- بیش فعالی به حدی است که با درمان­های دارویی رقابت می­کند. این در حالی است که نوروفیدبک در مقایسه با داروهایی مثل ریتالین هیچگونه اثرات جانبی­ای نداشته و ماندگاری مطلوبی نیز دارد.