تحصیلات
 • ۱۳۸۹          کارشناسي ارشد : روانشناسی کودکان استثنایی / دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی نگرش دانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان با نیازهای ویژه

 • ۱۳۸۴          کارشناسي : روانشناسی و آموزش کودکان پیش دبستانی/ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

موضوع پایان نامه : بررسی اثر بخشی آموزش های مهارت های زندگی به مادران کودکان اتستیک بر …

فعالیت های اجرایی
 • ۱۳۹۱           عضو کمیته اجرایی سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه
 • ۱۳۹۰           سمینار کودک کم شنوا: آموزش و توانبخشی
 • ۱۳۹۱           سمینار سراسری آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
 • ۱۳۹۱           سمینار مدرسه و کودک با نیازهای ویژه
مشاغل
 • از ۱۳۹۳                   درمانگر اختلال یادگیری و ارزیاب تحصیلی /گروه آتيه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۳- ۱۳۹۰           روانشناس و بازی درمانگر کودکان استثنایی/کلینیک گلها
 • ۱۳۹۲ – ۱۳۸۹         آزمونگر استعداد تحصیلی /سازمان آموزش و پرورش استثنایی
 • ۱۳۸۷- ۱۳۸۹            مربی و کارشناس آموزش والدین در مهدکودک/گل پرور
انتشارات

مقاله

 1. شمسی، فائقه؛ ادیب سرشکی، نرگس. تاثیر برنامه آگاه سازی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر نسبت به همسالان دارای اختلال جسمی-حرکتی در مدارس تلفیقی. پژوهش در علوم توانبخشی. شماره۱، ۱۳۹۲.
 2. شمسی، فائقه. مداخله از طریق بازی درمانی در درمان بیش فعالی در کودکان پیش از دبستان. سمینار مداخله های زودرس دانشگاه علوم بهزیستی۱۳۹۲

کتاب

 1. ویسی، نصراله؛ شمس، فائقه؛ غلامعلی نژاد، فاطمه. (۱۳۹۴). مهارت های خواندن. انتشارات تبلور
 2. شمس، فائقه؛ ویسی، نصراله؛ غلامعلی نژاد، فاطمه. (۱۳۹۳). مهارت های نوشتن. انتشارات تبلور.
سخنرانی و کارگاه
 • ۱۳۹۵         کارگاه: دوره پیشرفته tDCS /دکتر رضا رستمی
 • ۱۳۹۴          کارگاه: آموزش شیوه های تدریس دروس کلاس اول ابتدایی/استاد حسن پور
 • ۱۳۹۴            کارگاه: دوره مقدماتی tDCS /دکتر رضا رستمی
 • ۱۳۹۳           کارگاه:نوروفیدبک مقدماتی و پیشرفته/کلینیک آتیه ذهن درخشان
 • ۱۳۹۱           کارگاه: نوروفیدبک/دانشگاه علوم بهزیستی
 • ۱۳۹۱           کارگاه:بازیهای ویژه برای مدرسه/دانشگاه علوم بهزیستی
 • ۱۳۹۱           کارگاه:برقراری ارتباط موثر درمانی با کودک/دکتر طهماسیان
 • ۱۳۹۱           کارگاه: مدیریت رفتاری والدین: فرزندپروری مثبت (برای اختلالات برون سازی کودکان)/دکتر طهماسیان
 • ۱۳۹۱           کارگاه:آموزش مهارت های زندگی به کودکان/دکتر طهماسیان
 • ۱۳۹۰           کارگاه:درمان اختلالات یادگیری/دکتر تبریزی
 • ۱۳۹۰           کارگاه: آموزش گفتار نشانه ای/دکتر موللی
 • ۱۳۹۰           کارگاه:بازی درمانی برای کودکان با اختلال یادگیری/دانشگاه علوم بهزیستی
 • ۱۳۹۰           کارگاه:هنر درمانی کودکان/دانشگاه علوم بهزیستی

فائقه شمس