تحصیلات
 • ۱۳۹۵          کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: تعیین میزان اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه ای همراه با آموزش خواندن بر حافظه فعال و عملکرد خواندن کودکان دیسلکسیک: شواهدی از پتانسیل­های وابسته به رویداد

 • ۱۳۹۲          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تربیت معلّم تهران (خوارزمی)

موضوع پايان‌نامه: رابطه­ ی کمال­گرایی و آلکسی تیمیا با سلامت جسمی و روانی

 • ۱۳۸۸          ديپلم علوم انسانی
فعالیت های اجرایی

از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴               همکار اجرایی در طرح هنجارسازی آزمون پیشرفت تحصیلی وودکاک جانسون در مدارس شهر تهران

مشاغل
 • از ۱۳۹۳ تا کنون                     درمانگر اختلال یادگیری – گروه آتيه درخشان ذهن
 • از ۱۳۹۳ تا کنون                   ارزیاب تحصیلی – گروه آتيه درخشان ذهن
 • از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳                 مشاور تحصیلی– کلینیک خدمات روانشناختی کیهان
کارگاه ها
 • ۱۳۹۵          کارگاه: تحریک الکتریکی مغز. آزمایشگاه ملّی نقشه­ برداری مغز و گروه آتیه درخشان ذهن.
 • ۱۳۹۵         کارگاه: روش­های ثبت و تحلیل EEG و ERP و کاربردهای آن در روانشناسی. دانشگاه تهران
 • ۱۳۹۵           کارگاه: CANTAB, Sensory Profile, VSX.گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۵           کارگاه: اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم هوش­ آزمای تهران- استنفورد-بینه (SB-5). گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۵           کارگاه: Mental status examination.گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۵           کارگاه: SRE- IVA- YBOCS . گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۵           کارگاه: اجرا، نمره­گذاری و تفسیر تست­های: MCMI- MMPI- NEO- SKASUK- EPP6- SCL90 . گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۵           کارگاه: اجرا و نمره گذاری تست تحولی BAYLEY. گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۴          کارگاه: تحریک مستقیم فراجمجمه­ای مغز (tDCS). گروه آتیه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۴          کارگاه: تحریک مستقیم فراجمجمه­ای مغز (tDCS). دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • ۱۳۹۳          کارگاه: اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون پیشرفت تحصیلی وودکاک جانسون(WJ-III). گروه آتیه درخشان ذهن

متین قنبرزاده