تحصیلات
 • ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳   دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی دانشگاه شهید بهشتی
 • ۱۳۹۱             کارشناسي ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تربیت مدرس

موضوع پايان‌نامه: بررسی اثرگذاری برداشتهای چهره‌ای بر رفتار اعتمادآمیز در بازی اعتماد

 • ۱۳۸۹          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

موضوع پایان‌نامه: بررسی ارتباط میان تصویر خدا و سلامت روان در دانشجویان دانشگاههای تهران

 • ۱۳۸۴          ديپلم علوم انسانی. دبیرستان فرهنگ
فعالیت های اجرایی
 • ۱۳۹۵-۱۳۹۳           طراحی، تسهیلگری، و ارزیابی کارگاههای روانشناختی تحت نظارت دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه غرب
 • ۱۳۹۳-۱۳۹۴        عضو هیئت تحریریه سایت فرهنگی – اجتماعی یکدیگر
 • ۱۳۹۲               کارشناس دانشجوی آزمایشگاه شناختی و مسئول انجام طرح ارزیابی شناختی دانشجویان دانشگاه  شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تحت مدیریت دکتر وحید نجاتی
 • ۱۳۹۰ – ۱۳۹۱   کارشناس دانشجوی آزمایشگاه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تحت مدیریت دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی
 • ۱۳۸۷ -۱۳۸۹       همکاری در برگزاری سلسله سمینارهای گروه علوم شناختی وابسته به گروه حل مسئله خوارزمی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر
 • ۱۳۸۷ – ۱۳۸۸     عضو هیئت تحریریه نشریه کندو (وابسته به دانشگاه امیرکبیر)
 • ۱۳۸۴ -۱۳۸۵                    عضو هيئت تحريريه هفته نامه نقش نو
مشاغل
 • از ۱۳۹۵         برگزاری آزمونهای ارزیابی مهارتهای روانی – شناختی و جلسات تحلیل آزمونهای روانشناختی برای مدیران میانه در بیمارستان آتیه غرب
 • از ۱۳۹۳        نوروتراپیست کلینیک تحصیلی در آتيه درخشان ذهن
 • ۱۳۹۴           پژوهشگر همکار در طرح پژوهشی “بازاریابی شناختی در فضای مجازی”
 • ۱۳۹۳           مترجم نیمه‌حرفه‌ای شبکه مترجمین ایران
 • ۱۳۸۵ – ۱۳۸۹   مسئول اجرایی بخش تشخیص پزشکی در مرکز تصویربرداری پزشکی اردیبهشت
 • ۱۳۸۶ – ۱۳۸۷   کمک مترجم در مرکز مشاوره پرهام، تحت مدیریت دکتر حسن‌شعبانی
طرح های پژوهشی
 1. میرمحمد ،مهدیه ؛سادات عقابیان، محمد علی؛ اختیاری، حامد. بازداری شناختی و نواحی فعال مغزی در مصرف کنندگان متامفتامین (شیشه) تحت درمان.مرکز تصویربرداری مغزی نیاگ؛ بیمارستان امام خمینی. زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۱۳۹۴
 2. مقدس، علیرضا؛ میرمحمد ،مهدیه . مقایسه رویکردهای درمانی توانبخشی یارانه‌یار، دارودرمانی، و دارونما در کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی کم‌توجهی (با همکاری مرکز مشاوره‌ی آموزش و پرورش منطقه‌ی ۹). دانشگاه علامه طباطبایی. ۱۳۹۱. Accepted by Clinical Trials of US
انتشارات

مقاله

 1. Keihani, Ahmdreza; Shahbabaie, Alireza; Seddighi, Nahid; Mirmohammad, Mahdieh; Batouli, Amirhossein; Ekhtiari, Hamed. “Reduction of Gray Matter Density in the Anterior Cingulate Cortex and Putamen in Chronic Heroin Dependants”. Iranian Journal of Radiology. (Forthcoming).
 1. Azami, Saeed; Moghadas, Alireza; Sohrabi-Esmrood, Faramarz; Nazifi, Morteza; Mirmohamad, Mahdieh; Hemmati, Fatemeh; Ahmadi, Ameneh; Hamzeh-poor, Pariya; Khari, Saeedeh; and Lakes, Kimberley. “A pilot randomized controlled trial comparing computer-assisted cognitive rehabilitation, stimulantmedication, and an active control in the treatment of ADHD”. Child and Adolescent Mental Health journal. ۲۰۱۶
 1. Nazifi, Morteza; Azami, Saeed; Mirmohammad, Mahdieh; et al. “Multi-method Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Psychometric Study”. SYLWAN. ۲۰۱۵
 1. Azami, Saeed; Moghaddas, Alireza; Mirmohammad, Mahdieh; Khari, Saeideh; Hamzepour, Paria. “ Effectiveness of Computer – Assisted Cognitive Rehabilitation and Psycho – stimulant drugs on executive functions of children with ADHD”. ۲۰۱۳
 2. Mirmohammad, Mahdieh; Rasoulzadeh Tabatabaei, Kazem; Azadfallah, Parviz. “The influence of unfamiliarity and sex on the trust behavior in the virtual trust game”. ۲۰۱۳
 1. میرمحمد، مهدیه؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم؛ آزادفلاح، پرویز. بررسی اثرگذاری برداشت چهره‌ای قابلیت اعتماد بر رفتار دانشجویان در بازی اعتماد. فصلنامه‌ی پژوهشهای روانشناسی اجتماعی. شماره ۱۳، بهار ۱۳۹۳.

کتاب

 1. قطب، ایمان؛ اعظمی، سعید؛ میرمحمد، مهدیه. راهنمای درمانی مشاور در مدل ماتریکس. یزد: انتشارات آرمان، ۱۳۹۲.
سخنرانی و کارگاه ها
 • ۱۳۹۵        کارگاه: نوروفیدبک و پتانسیل قشری آهسته. دکتر کرستین مایر و دکتر رضا رستمی. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز.
 • ۱۳۹۴          کارگاه: رشد مغزی و مهارتهای تصمیم‌گیری در نوجوانان». دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه غرب.
 • ۱۳۹۴          کارگاه: مهارتهای خودتنظیمی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان». دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه غرب.
 • ۱۳۹۴         کارگاه: تربیت نوجوانان و پیشگیری از بیماریها و رفتارهای پرخطر». دبستان پسرانه بلال حبشی. به سفارش شهرداری منطقه ۹.
 • ۱۳۹۳          کارگاه: اصول تسهیلگری و آموزش حرفه‌ای. دکتر پدرام موسوی. دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه غرب.
 • ۱۳۹۳         کارگاه: نوروفیدبک و امواج مغزی. دکتر محمد علی نظری. دفتر آموزش دانشگاه تهران.
 • ۱۳۹۲       کارگاه: ارزیابی شناختی و اصول توانبخشی شناختی. دکتر وحید نجاتی. دانشگاه شهید بهشتی

مهدیه سادات میرمحمد