تحصیلات
 • ۱۳۹۲          کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

موضوع پايان‌نامه: بررسی رابطه حافظه فعال کلامی با انواع مشکلات خواندن در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر تهران

 • ۱۳۸۹          کارشناسي روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۳          ديپلم علوم تجربي
فعالیت‌های اجرایی

۸۸-۱۳۸۷                عضو شورای مدیریت انجمن علمی روانشناسی بالینی (دانشگاه تهران)

مشاغل
 • از ۱۳۹۲ تاکنون                     درمانگر کلینیک روانشناسی آتیه
 • ۱۳۹۲-۱۳۹۱                        درمانگر اختلالات یادگیری – کلینیک آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران
 • ۱۳۹۳ – ۱۳۹۱                      معلم زبان انگلیسی و مشاور در مقطع ابتدایی
 • ۹۱-۱۳۹۰                             دستیار آموزشی استاد (دانشگاه تهران)
کارگاه ها
 • سال ۱۳۹۱    کارگاه: تشخیص و درمان اختلالات ویژه یادگیری (مقدماتی و پیشرفته) . جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
 • سال ۱۳۹۳    کارگاه: تشخیص و درمان اختلال خواندن از دیدگاه نوروپسیکولوژی. انجمن روانشناسی ایران.
 • سال ۱۳۹۱    کارگاه: اجرا و تفسیر آزمون هوش استنفورد- بینه. دکتر کامکاری.
 • سال ۱۳۹۱    کارگاه: اجرا و تفسیر آزمون هوش وکسلر IV (Integrate) . دکتر کامکاری.
 • سال ۱۳۹۱    کارگاه: تشخیص ناتوانی های ویژه یادگیری با استفاده از آزمون های استاندارد هوش. دکتر کامکاری.
 • سال ۱۳۹۳    کارگاه: شناخت درمانی کودکان. انجمن روانشناسی ایران.
 • سال ۱۳۹۳    کارگاه: بازی درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری. انجمن روانشناسی ایران.
 • سال ۱۳۹۳    کارگاه: قصه درمانی کودکان. انجمن روانشناسی ایران.
 • سال ۱۳۹۴    کارگاه: آموزش مدیریت رفتاری والدین (فرزندپروری). انجمن روانشناسی ایران.
 • سال ۱۳۹۳    کارگاه: آموزش مدیریت خشم برای کودکان با مشکلات رفتاری . انجمن روانشناسی ایران.
 • سال ۱۳۹۴    کارگاه: درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان. انجمن روانشناسی ایران.
 • سال ۱۳۹۴    کارگاه: آموزش مهارت های زندگی به کودکان. انجمن روانشناسی ایران.
 • سال ۱۳۹۳    کارگاه: روش درمانی نوروفیدبک. کلینیک آتیه.
 • سال ۱۳۹۴    کارگاه: روش درمانی TDCS . کلینیک آتیه.
 • سال ۱۳۹۱    کارگاه: روایت درمانی و نقش آن در روانشناسی مشاوره و روان تحلیل گری. موسسه روانشناسی دانشگاه تهران.
 • سال ۱۳۹۱    کارگاه: مثبت نگری و کاربرد آن در روان درمانی و مشاوره. موسسه روانشناسی دانشگاه تهران.
 • سال ۱۳۸۹    کارگاه: مربی گری ارزش های زندگی. موسسه فرآموز دبستان.

مهسا راد