كلينيک چاقی
اگر نگاهی کوتاه به آگهی های مختلف تبلیغاتی در روزنامه ها، مجلات، یا اینترنت بیندازیم بدون استثنا با پیامهای مختلفی برای معرفی روشهای مختلف کاهش وزن روبرو می شوید که می تواند بیانگر دو نکته مهم باشد: اول وجود افراد زیادی که با مشکل اضافه وزن و پیامدهای ناشی از آن روبرو هستند و دوم روشهای مختلفی که برای درمان آن توصیه می شود.
شما سالهاست که این تبلیغات را می بیند. اما واقعاً مشکل کجاست؟ چرا با اینکه همه ما می دانیم چاقی مشکل ساز است و آنچه باعث اضافه وزن است خوردن بیش از اندازه است، باز اینهمه افراد در جامعه با این مشکل روبرو هستند؟ و با اینکه بارها تصمیم می گیرند که وزن خود را کاهش دهند و روشهای مختلف را آزمون می کنند باز هم نمی توانند به وزن مطلوب دست یایند؟ چرا روشهای کاهش وزن سریع و یا رژیمهای تغذیه ای چندان موثر نیستند؟ و افراد بارها و بارها در این روشها با شکست روبرو می شوند؟
همانگونه که می دانید کاهش وزن نقش بسیار مهمی در بالا بردن کیفیت زندگی افرادی که با اضافه وزن روبرو هستند دارد. زمانیکه که افراد چاق بتوانند فقط 5 درصد وزن خود را کاهش دهند احتمال وقوع سکته های قلبی و مغزی را در خود به اندازه 50 درصد کاهش داده اند و این فقط یکی از مهمترین اثرات مهم کاهش وزن است. اما چگونه می توان وزن خود با روش مناسب کم کرد؟ این مهمترین سوالی است که هر فردی که با اضافه وزن درگیر است از متخصصین این حوزه می پرسد؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است ابتدا این سوال را بپرسیم چرا بعضی افراد بیش از نیاز بدنی خود می خورند؟ این سوال کمی عمیق تر است زیرا به ما کمک می کند که تشخیص دهیم مشکل از کجاست؟ این سوال یک پاسخ در خود نهفته دارد که تنها رژیم گرفتن راه چاره نیست قبل از آن باید اقدامات دیگری انجام داد. یعنی مشکل از خوردن نیست مشکل از چرایی خوردن است! در این کتاب شما یاد خواهید گرفت که آنچه فرایند خوردن را کنترل می کند معده خالی شما نیست بلکه عملکرد مغز است. مغز ما کارکرد پیچیده ای دارد و ما نمی توانیم با یک برنامه ساده غذایی یا رژیم های سخت عملکرد آن را نسبت به خوردن تغییر دهیم.
اگر در رفتار خود عمیق شوید درخواهید یافت خیلی وقتها خوردن شما به دلیل گرسنگی تان نیست بلکه گاهی می خورید چون از خوردن لذت می برید یا وقتی عصبانی هستید می خورید که کمی آرام شوید حتی در این شرایط نیاز به خوردن خیلی بیشتر از وقتی است که گرسنه هستید. یا گاهی اوقات حتی نمی دانید که چرا می خورید فقط یک احساس قوی از نیاز به خوردن را در درون خود تجربه می کنید. اصطلاحاٌ ولع خوردن دارید که این ولع در شرایطی که غمگین هستید یا اضطراب دارید ممکن است بیشتر شود. بنابراین برای اینکه بخواهیم وزن خود را کم کنم فقط نباید بدنبال یک رژیم غذایی باشیم. بهتر است ابتدا در صدد شناسایی افکار و رفتار خود به هنگام خوردن باشیم و روشهایی مانند پیشگیری از ولع، تغییر عادتهای غلط خوردن، مهندسی محیط زندگی و روابط خود و مهارتهای تنظیم هیجانی را بیاموزیم. زیرا با کمک آنها افکار و رفتارهای ما تغییر خواهند کرد و در پی آنها بسیاری رفتارهایی که منجر به پرخوری می شود کاهش می یابد که حاصل این تغییر رفتار و نگرش در نهایت کاهش وزن است اما تغییر افکار و رفتار نیاز به زمان دارد ما نمی توانیم یکباره افکار و رفتارهای خود را تغییر دهیم. اینها همه واقعیتهای کاهش وزن است، پس هرگز در پی روشهای فوق سریع برای تغییر خود نباشید که امکان پذیر نیست. برای تغییر، آگاهی از شرایط موجود، پذیرش کمبودها و تعهد به اصلاح پله به پله آنها ضروری است. برای رسیدن این اهداف با ما همراه شوید.

موارد و اختلالات تحت پوشش : این روش درمانی برای افرادی که دارای مشکل اضافه وزن یا چاق هستند توصیه می شود.
الف. اثربخشی درمان: مطالعات در زمینه درمان کاهش وزن نشان داده است که مداخلات روانشناختی نسبت به سایر مداخلات دیگر پایدارتر می باشد. چه به تنهایی چه در کنار سایر روشهای مداخلات درمان کاهش وزن. مدل درمان عصب – روانشناختی که یکی روشهای نوین در درمان روان درمانی کاهش وزن هست هم مانند سایر روشهای درمانی تاثیر مطلوب بر کاهش وزن داشته است. مطالعات نشان داده است که این روش تا درصد به کلاهش وزن افراد شرکت کننده در طول دوره درمان کمک کرده است.
مهم ترین تاثیر مداخلات عصب روانشناختی در کاهش وزن را می توان افزایش آگاهی و دانش افراد از رفتارهای بیش خوری آنها دانست به این معنا که آنها در طول این دوره درمان یاد می گیرند به تحلیل رفتارهای خوردن خود بپردازند و علت رفتارهای بیش خوری و اضافه وزن خود را بیابند. و بعد با کمک درمانگر خود از راهبردهای موثر در مدیریت رفتارهای بیش خوری استفاده نمایند. برای درمانگران این حوزه مهم است که درمانجویان بتوانند به تنهایی و در تمامی شرایطی که رفتارهای پرخوری پیش می آید، توان مدیریت رفتارهای پر خوری خود را داشته باشند. لذا در یک دوره 6 ماهه آنها درمانجویان را در راهبردهای و تکنیک های مختلف مانند پیشگیری از ولع خوردن، تغییر عادتهای غلط خوردن، مهندسی محیط زندگی و روابط خود و مهارتهای تنظیم هیجانی و ... همراهی می کنند، تا علاوه بر کاهش وزن آنها بتوانند در بقاء کاهش وزن خود هم موفق باشند.

آشنایی با کلینیک آتیه

آشنایی با آتیه

اطلاعيه

اطلاعيه
کلینیک آتیه درخشان ذهن