مطالب توسط الهام یوسف زاده

بررسی ابعاد سفر یوری کروپوتوف به تهران

بررسی ابعاد سفر یوری کروپوتوف به تهران این محقق روسی چه ارمغانی با خود به ایران آورده است؟ هانس برگر روانپزشک آلمانی در سال ۱۹۲۴ با ساختن دستگاه الکتروآنسفالوگرافی (EEG یا نوار مغزی)  موفق به نقشه برداری مغز و برداشتن نخستین گام های عملی در این زمینه شد و کاربران این فناوری را به ابزاری […]

(۹۲۹) بازدید