مطالب توسط الهام یوسف زاده

برگزاری سخنرانی «مدیریت هیجان2» در شرکت مدیریت برق ایران

کارگاه “مدیریت هیجان ۲”  با موضوع  تنظیم و مدیریت هیجان روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۰ توسط گروه آتیه درخشان ذهن در شرکت مدیریت شبکه برق ایران و با حضور جمعی از کارشناسان این شرکت برگزار شد. در این کارگاه دو جلسه ای، جناب آقای دکتر یاسر تعدادی دانش آموخته روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، به […]

(۳۷۴) بازدید