Students use the Biofeedback lab to learn what techniques will help them manage stress. (Photo courtesy of Maureen Rice.)

بيوفيدبک Biofeedback

امروزه بیوفیدبک به عنوان یک روش درمان مؤثر، غیرتهاجمی، بدون درد و بدون عوارض جانبی برای افراد دچار مشکلات اضطرابی در تمام دنیا شناخته شده است. بازخورد زیستی (بیوفیدبک) شیوه‌ای تکمیل کننده و جایگزین برای دارو درمانی است که در آن شما می‌آموزید عملکردهای بدنتان را از جمله ضربان قلب، تنفس و حرارت بدن با کمک ذهنتان کنترل کنید. در اصل بیوفیدبک به شما قدرت استفاده از افکار برای کنترل بدن را می‌دهد. بيوفيدبک روشي درمانی است براي اينکه ياد بگيريم چگونه فعاليت‌هايي که بدن ما به طور طبيعي و خودکار انجام مي‌دهد مثل ضربان قلب، تنش ماهيچه‌اي، الگوي تنفس و دماي پوست را کنترل کنيم. در اختلالات اضطرابی، فعالیت سیستم عصبی خودکار مختل می شود. در نتیجه فرد علائمی را مانند ضربان قلب، مشکل در تنفس و به هم ریختن حرارت بدن تجربه می کند. این علائم، در بسیاری از اختلالات اضطرابی نظیر اختلال اضطراب فراگیر، اختلال پانیک، اختلال اضطراب اجتماعی و … وجود دارد.  با روش بیوفیدبک، فرد به فرایند های خودکار بدن دسترسی پیدا می کند و می آموزد که چگونه فرایند های فیزیولوژیک بدنش را کنترل کند و در نتیجه علائم اختلال اضطرابی را کاهش داده و برطرف نماید.

(۹۳) بازدید