آشنايی با کلینیک

تحریک مغناطیسی مغز چیست و چه کسانی به آن نیاز دارند؟
TMS با استفاده از پالس های مغناطیسی سلول های عصبی مغز را به صورت الکتریکی تحریک کرده و سبب کاهش علایم افسردگی می شود.
مارت راد 61 ساله بود و دهه هایی از عمرش را افسردگی توانکاه سپری می نمود. تشخیص وی اختلال افسردگی مقاوم به درمان دارویی بود. او بارها داروهای روانپزشکی متعدد را بدون ترس امتحان کرده بود.