نقشه مغزی (QEEG)

نقشۀ مغزی حدود ۳۰ سال پیش برای اندازه‌گیری و تشخیص کارکرد مغز معرفی شد. نقشۀ مغزی الگوی منحصر به فرد مغز شما و نقاط قوت و ضعف آن را نشان می ‌دهد. نقشۀ مغزی نشان می ‌دهد که کدام قسمت ‌های مغز کم‌کار یا پرکار هستند و کدام نواحی آن نمی ‌توانند فعالیتی هماهنگ با سایر نواحی داشته باشند. در ثبت EEG از سنسورهای سطحی ‌ای استفاده می ‌شود که الگوی الکتریکی فعالیت مغز را به صورت لحظه به لحظه ثبت می ‌کنند.

با مشاهدۀ فعالیت غیر نرمال نواحی مختلف مغز می ‌توان به علایم قابل مشاهده در رفتار و احتمال وجود برخی اختلالات رسید. با داشتن علایم و نقشۀ مغزی در کنار هم، می ‌فهمیم که به صورت اختصاصی باید روی فعالیت کدام بخش از مغز کار کرد تا علایم تخفیف پیدا کنند.

نقشۀ مغزی به عنوان ابزاری کمکی برای تشخیص اختلالاتی مانند نقص توجه بیش ‌فعالی، اختلالات طیف اتیسم، افسردگی، اختلالات اضطرابی، اختلالات یادگیری و … و همچنین بررسی روند پیشرفت درمان استفاده می‌ شود.

(۲۰۵) بازدید