اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD، یک اختلال روانی است که به وسیله یک حادثه وحشت آور تحریک شده است.

نتیجه ای یافت نشد